Co nowego?

Praktyki opiekunów klinicznych z Białorusi w Polsce – Program RITA/Study Tours to Poland

Praktyki opiekunów klinicznych z Białorusi w PolsceW dniach 22-26 kwietnia 2012 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała wizytę studyjną białoruskich wykładowców, asystentów i studentów z wydziałów prawa z Mińska, Witebska, Mohylewa, Połocka i Homla, gdzie funkcjonują uniwersyteckie poradnie prawne. Wizyta została sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce 2012. Rozpoczęcie wizyty miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie spotkano się z Członkiem Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Panią dr Izabelą Kraśnicką.

Wizyta studyjna miała dwa podstawowe cele:

  • zapoznania się z doświadczeniem uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce
  • przekazanie zdobytej wiedzy kolegom i studentom na Białorusi.

Praktyki opiekunów klinicznych z Białorusi w Polsce Praktyki opiekunów klinicznych z Białorusi w Polsce

W trakcie projektu białoruscy uczestnicy zostali podzieleni na mniejsze grupy i skierowani do zapoznania się z działalnością klinik prawa w Łodzi, Białymstoku oraz Warszawie. Każda grupa przez pełne trzy dni obserwowała pracę poszczególnych klinik oraz wykonywała zadania grupowe i indywidualne przekazane koordynatorom w pierwszym dniu wizyty.

Kolejny raz cieszymy się ze świetnej współpracy z klinikami prawa na polskich uczelniach wyższych, które zapewniły opiekę uczestnikom oraz przygotowały znakomity program merytoryczny z licznymi spotkaniami, symulacjami oraz dyskusjami.

W trakcie wizyty koledzy z Białorusi zapoznali się z metodami pracy ze studentami, aktywnymi metodami wykładania przedmiotów prawniczych, wzięli udział w zajęciach Street Law prowadzonych dla uczniów szkól. Kulturalna cześć programu była nie mniej bogata. W ramach programu uczestnicy przebywający w Warszawie mieli okazję odwiedzić m.in. Sejm, Zamek Królewski, Park Łazienki Królewskie, grupa przebywająca w Białymstoku wzięła udział w szkoleniu na temat aktywnego obywatelstwa. Grupa w Łodzi spacerowała uliczkami miasta i odwiedziła Muzeum Historii Łodzi.

Ostatniego dnia zebrano się wspólnie w Warszawie w celu wymiany spostrzeżeń oraz podsumowaniu zdobytych doświadczeń, po czym goście udali się pociągiem do swoich macierzystych Uczelni na Białorusi.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj