Co nowego?

Jesteśmy z Wami ! Слава Україні !

Jesteśmy z Wami !  Слава Україні !Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych solidaryzuje się z dzielnym Narodem Ukrainy. Mając na uwadze wieloletnią współpracę Studenckich Poradni Prawnych w Polsce z Klinikami Prawa w Ukrainie dołożymy wszelkich starań aby pomóc naszym Braciom i Siostrom przybywającym do Polski w ucieczce przed pożogą wojenną.
Wszystkie działające w Polsce Studenckie Poradnie Prawne deklarują chęć udzielania pomocy prawnej uchodźcom i chcą wspierać prawnie każdą osobę, która się do nich zwróci. Klinik Prawa korzystając także z pomocy ukraińskich studentów studiujących w Polsce będą mogły udzielać pomocy w języku ukraińskim.


Фундація університетських юридичних клінік солідарна із хоробрим народом України. Зважаючи на багаторічну співпрацю між студентськими юридичними клініками в Польщі та юридичними клініками в Україні, ми докладемо всіх зусиль, щоб допомогти нашим братам і сестрам, які приїжджають до Польщі, врятуватися від вогню війни. Усі студентські юридичні клініки, що діють в Польщі, заявляють про свою готовність надавати юридичну допомогу біженцям і бажають юридично підтримати будь-кого, хто до них звернеться.З допомогою українських студентів, які навчаються в Польщі, юридичні клініки Польщі також зможуть надавати допомогу українською мовою. Ми з вами! Слава Україні!

The second round of workshops in the ENEMLOS project

Clinicians from the Polish Legal Clinic Foundation as well as representative of particular legal clinics in Poland once again shared their experience in the clinical legal education and organization of legal clinics. This time the participants included representatives of the Kosovan universities and legal institutions. Presentations were followed by questions and answers sessions that allowed to post additional issues to be discussed and analyzed.

Czytaj więcej: The second round of workshops in the ENEMLOS project

The first round of workshops in the ENEMLOS project

Clinicians from the Polish Legal Clinic Foundation as well as representative of particular legal clinics in Poland shared their experience in the clinical legal education and organization of legal clinics with representatives of the Montenegro universities and legal institutions.

Czytaj więcej: The first round of workshops in the ENEMLOS project

ENEMLOS

Legal clinics in service of vulnerable groups: enhancing the employability of law students through practical education.

ErasmusEnemlos logo
Project number: 610449-EPP-1-2019-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP

Project official website: https://www.enemlos.ucg.ac.me/

Czytaj więcej: ENEMLOS

Debata „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację samorządową i biznes – przykłady współpracy i propozycje nowych metod kooperacji”.

debata pll fupp14 września 2020r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przy wsparciu PILnet zorganizowała debatę pt. „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację samorządową i biznes – przykłady współpracy i propozycje nowych metod kooperacji”. Zaproszeni goście dyskutowali w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Szpitalna w Warszawie, a transmisja spotkania była dostępna online. Dwuczęściową debatę można obejrzeć na profilu FB Centrum Pro Bono, a także przeczytać relację ze spotkania na portalu NGO.PL.

Czytaj więcej: Debata „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację samorządową i biznes – przykłady...

„To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”

Wiosną Fundacja otrzymała grant od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Projekt realizowany w ramach grantu polegał na organizacji dwóch wizyt dla studentów z Rosji i z Polski. Młodzież odwiedziła nawzajem swoje kraje. Wizyty przebiegały pod hasłem „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”. Spotkania miały na celu zainspirowanie uczestników do spojrzenia na studia i zawód prawniczy z perspektywy społecznej i poszukania odpowiedzi na pytanie, czy nastawiona na pomoc innym praca prawnika może być pasją, która umożliwi samorealizację, będąc jednocześnie dobrym wyborem zawodowym.

Czytaj więcej: „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2018/2019

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2018/2019. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 4 414 spraw. W poradniach pracowało 1 636 studentów i 372 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2017/2018

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2017/2018. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 5 752 spraw. W poradniach pracowało 1 889 studentów i 325 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Jubileusz

Podsumowanie Jubileuszowe z okazji:

  • 20-lecia Klinik Prawa w Polsce,
  • 15-lecia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
  • 10-lecia Centrum Pro Bono.

Czytaj więcej: Jubileusz

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2016/2017

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2016/2017. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 6 531 spraw. W poradniach pracowało 1826 studentów i 321 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj