Co nowego?

ENEMLOS

Legal clinics in service of vulnerable groups: enhancing the employability of law students through practical education.

ErasmusEnemlos logo
Project number: 610449-EPP-1-2019-1-ME-EPPKA2-CBHE-JP

Project official website: https://www.enemlos.ucg.ac.me/

Czytaj więcej: ENEMLOS

Debata „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację samorządową i biznes – przykłady współpracy i propozycje nowych metod kooperacji”.

debata pll fupp14 września 2020r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przy wsparciu PILnet zorganizowała debatę pt. „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację samorządową i biznes – przykłady współpracy i propozycje nowych metod kooperacji”. Zaproszeni goście dyskutowali w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Szpitalna w Warszawie, a transmisja spotkania była dostępna online. Dwuczęściową debatę można obejrzeć na profilu FB Centrum Pro Bono, a także przeczytać relację ze spotkania na portalu NGO.PL.

Czytaj więcej: Debata „Wsparcie sektora pozarządowego przez administrację samorządową i biznes – przykłady...

„To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”

Wiosną Fundacja otrzymała grant od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Projekt realizowany w ramach grantu polegał na organizacji dwóch wizyt dla studentów z Rosji i z Polski. Młodzież odwiedziła nawzajem swoje kraje. Wizyty przebiegały pod hasłem „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”. Spotkania miały na celu zainspirowanie uczestników do spojrzenia na studia i zawód prawniczy z perspektywy społecznej i poszukania odpowiedzi na pytanie, czy nastawiona na pomoc innym praca prawnika może być pasją, która umożliwi samorealizację, będąc jednocześnie dobrym wyborem zawodowym.

Czytaj więcej: „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2018/2019

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2018/2019. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 4 414 spraw. W poradniach pracowało 1 636 studentów i 372 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2017/2018

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2017/2018. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 5 752 spraw. W poradniach pracowało 1 889 studentów i 325 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Jubileusz

Podsumowanie Jubileuszowe z okazji:

  • 20-lecia Klinik Prawa w Polsce,
  • 15-lecia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
  • 10-lecia Centrum Pro Bono.

Czytaj więcej: Jubileusz

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2016/2017

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2016/2017. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 6 531 spraw. W poradniach pracowało 1826 studentów i 321 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2015/2016

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2015/2016. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 8 424 spraw. W poradniach pracowało 1912 studentów i 299 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Wizyta przedstawicieli Kliniki Prawa Uniwersytetu z Mogileva na Białorusi

W biurze Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych gościliśmy delegację Państwowego Uniwersytetu im. A. A. Kuleshova z Mogileva na Białorusi. Członkami delegacji byli: doc. dr Dmitriy Rogovtsov - Dziekan Wydziału Ekonomii i Prawa, doc. dr Victor Burakov - Prodziekan Wydziału Ekonomii i Prawa, Svetlana Hovratova - Kierownik Kliniki Prawa, Sergey Machekin - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i  Natalia Panteleeva - Kierownik Katedry Prawa Karnego. Goście zapoznali się z zasadami działania FUPP oraz doświadczeniami polskich klinik prawa, a także podzielili się najnowszymi informacjami na temat rozwoju klinik prawa na Białorusi.

Porozumienie o współpracy RPO i FUPP podpisane

Porozumienie o współpracy RPO i FUPP podpisane„Zwiększenie dostępu każdej osoby do informacji o jej prawach, możliwości uzyskania niezbędnej pomocy w ich dochodzeniu oraz przysługujących środkach ochrony” – to tylko jedno z wielu zadań, które przewiduje porozumienie podpisane w sobotę 21 maja w Biurze RPO przez dr Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dr Filipa Czernickiego, Prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Dzięki temu porozumieniu chcemy z nową energią wznowić dotychczasową wieloletnią współpracę.

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy RPO i FUPP podpisane

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj