Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2009

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2008/2009. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 11 075 spraw, to jest o 4,5% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1661 studentów (o 23% więcej) i 216 pracowników dydaktycznych (o 3% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>

Wizyta studyjna przedstawicieli klinik prawa z Gruzji 2009

W dniach dd 10 do 19 maja 2009 roku do Polski przyjechali przedstawiciele gruzińskich uczelni państwowych z: Tbilisi, Kutaisi oraz Batumi. Opiekę organizacyjną oraz finansowanie tej wizyty zapewniło przedstawicielstwo American Bar Association w Gruzji, na czele z Garrym Ledbetterem i Nino Khurtsidze.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna przedstawicieli klinik prawa z Gruzji 2009

Półroczne sprawozdanie z działalności poradni 2009

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w okresie od października 2008 do lutego 2009. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych (plik w formacie Power Point - 1246 KB) >>>

Spotkanie z okazji pierwszych urodzin programu Centrum Pro Bono

1 rocznica Pro BonoW piątek 13 marca świętowaliśmy pierwsze urodziny programu Centrum Pro Bono. W spotkaniu udział wzięły osoby osobiście zaangażowane w działalność Centrum - prawnicy, sponsorzy, dziennikarze oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, które skorzystały z pomocy Centrum.
W minionym roku wspólnie udało nam się pomóc 50 organizacjom pozarządowym. Zainicjowaliśmy również kampanię legislacyjną na rzecz zniesienia podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej a powstały projekt jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Sejmową Przyjazne Państwo. Przeprowadziliśmy też cztery szkolenia o prawie, w których łącznie udział wzięło 120 osób zarządzających organizacjami non-profit.
Zapraszamy do lektury publikacji, w której szczegółowo opisujemy pomoc udzieloną fundacjom i stowarzyszeniom w 2008 r.

Filip Czernicki wybrany na Przewodniczącego Global Alliance for Justice Education

Z przyjemnością informujemy, ze Filip Czernicki został wybrany na Przewodniczącego (Convenor) Global Alliance for Justice Education (w skórcie GAJE). Jest to jedyna światowa organizacja zajmujaca się rozwijaniem klinik prawa i innych metod praktycznego nauczania prawa oraz spolecznej odpowiedzialnosci prawnikow. Dotychczas Filip Czernicki byl przez dwie kadencje członkiem Zarządu GAJE, zas od lutego 2009 będzie piastował funkcje zarządzającego pracami Zarządu. Pozostałymi członkami komitetu wykonawczego Zarządu zostali:

  • Frank Bloch, Stany Zjednoczone
  • Lindi Coetzee, Republika Poludniowej Afryki
  • Sahar Maranlou, Iran
  • Carlos Varas, Argentyna

Gratulujemy wyboru!

Sprawozdanie z X Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Szczecinie

X OKUPP odbył się w Szczecinie w dniach 17 - 19 października 2008 roku. Kolejne z cyklicznych spotkań entuzjastów ruchu klinicznego nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc sponsorów: Instytutu Spraw Publicznych ze Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, miasta Szczecin, kancelarii Niebieszczański & Mazurkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - Spółka Cywilna, Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Czytaj więcej: Sprawozdanie z X Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Szczecinie

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2008

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2007/2008. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 10 598 spraw, to jest o 13% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1350 studentów (o 4% więcej) i 209 pracowników dydaktycznych (o 6% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>

Wybory Zarządu Fundacji IV kadencji i przyjęcie sprawozdania za 2007 rok

Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 8 marca 2008 roku został dokonany wybór Zarządu IV kadencji w składzie:

  • Filip Czernicki - Prezes Zarządu,
  • dr Izabela Kraśnicka,
  • dr Michał Królikowski,
  • adw. Filip Wejman,
  • dr hab. Paweł Wiliński.


Rada Fundacji przyjęła także sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za ubiegły rok.
Powyższe dokumenty można ściągnąć tutaj: sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

"Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna." dostępna on-line

Niniejsza publikacja poświęcona jest przeprowadzaniu symulacji postępowań sądowych (inscenizacji rozpraw). Książka stanowi pierwsze tego typu opracowanie przykładowych materiałów, przeznaczonych przede wszystkim dla koordynatorów uniwersyteckich poradni prawnych (klinik prawa), oraz innych zainteresowanych: m.in. uczniów i nauczycieli, aplikantów i osób ich szkolących, prawników, nauczycieli akademickich.
W części pierwszej pozycji omówiono różne rodzaje symulacji oraz sformułowano wskazówki i rady dotyczące metod jej przygotowywania i przeprowadzania. Przedstawiono także metodologię prowadzenia symulacji w ramach nauki prawa na wydziałach prawa i w studenckich poradniach prawnych.

W części drugiej zamieszczono natomiast przykładowe scenariusze dziesięciu symulacji, które autorzy wykorzystywali wcześniej w swojej pracy. Do materiałów dołączono dodatkowe instrukcje metodologiczne oraz przykładowe scenariusze zajęć.

Kliknij, aby pobrać publikację w postaci pdf >>>

Dwie wizyty studyjne

W październiku odbyły się dwie wizyty studyjne nauczycieli klinicznych z krajów byłego bloku wschodniego. Pierwszą z tych wizyt organizowała fundacja Public Interest Law Institute przy bliskiej współpracy z FUPP. Do Polski przyjechała grupa 18 nauczycieli klinicznych w takich krajów jak Gruzja, Armenia, Kyrgistan, Mołdawia i Ukraina

Czytaj więcej: Dwie wizyty studyjne

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj