Co nowego?

Powołano do życia European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)

Powołano do życia European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)W dniu 15 września 2012 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Polskich Poradni Prawnych w Świnoujściu została ustanowiona europejska sieć klinicznej edukacji prawniczej. Zebrani przyjęli misję oraz statut European Network for Clinical Legal Education (ENCLE) oraz postanowili, że sieć będzie zarejestrowana na prawie włoskim. Powołany został także pierwszy Zarząd ENCLE w następującym składzie: Filip Czernicki - Polska, Jonny Hall - Wielka Brytania, Liubou Krasnitskaya - Białoruś, Ananas Politov - Węgry, Ulrich Stege - Włochy i Maxim Tomoszek - Czechy.

Zgodnie ze swoją misją, ENCLE ma promować, wspierać i ułatwiać tworzenie programów klinicznego nauczania prawa w całej Europie. Zapraszamy wszystkie programy kliniczne w Europie aby dołączyły do  ENCLE. Już wkrótce więcej informacji o ENCLE będzie opublikowane na własnej stronie internetowej.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj