Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2012

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2011/2012. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 13 379 spraw, to jest o 5% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1851 studentów (o 7,2% mniej) i 235 pracowników dydaktycznych (o 5% więcej).

Szczegółowe informacje w prezentacji. >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj