Co nowego?

Jubileusz

Podsumowanie Jubileuszowe z okazji:

  • 20-lecia Klinik Prawa w Polsce,
  • 15-lecia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
  • 10-lecia Centrum Pro Bono.

Czytaj więcej: Jubileusz

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2016/2017

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2016/2017. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 6 531 spraw. W poradniach pracowało 1826 studentów i 321 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2015/2016

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2015/2016. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 8 424 spraw. W poradniach pracowało 1912 studentów i 299 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Wizyta przedstawicieli Kliniki Prawa Uniwersytetu z Mogileva na Białorusi

W biurze Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych gościliśmy delegację Państwowego Uniwersytetu im. A. A. Kuleshova z Mogileva na Białorusi. Członkami delegacji byli: doc. dr Dmitriy Rogovtsov - Dziekan Wydziału Ekonomii i Prawa, doc. dr Victor Burakov - Prodziekan Wydziału Ekonomii i Prawa, Svetlana Hovratova - Kierownik Kliniki Prawa, Sergey Machekin - Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i  Natalia Panteleeva - Kierownik Katedry Prawa Karnego. Goście zapoznali się z zasadami działania FUPP oraz doświadczeniami polskich klinik prawa, a także podzielili się najnowszymi informacjami na temat rozwoju klinik prawa na Białorusi.

Porozumienie o współpracy RPO i FUPP podpisane

Porozumienie o współpracy RPO i FUPP podpisane„Zwiększenie dostępu każdej osoby do informacji o jej prawach, możliwości uzyskania niezbędnej pomocy w ich dochodzeniu oraz przysługujących środkach ochrony” – to tylko jedno z wielu zadań, które przewiduje porozumienie podpisane w sobotę 21 maja w Biurze RPO przez dr Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz dr Filipa Czernickiego, Prezesa Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Dzięki temu porozumieniu chcemy z nową energią wznowić dotychczasową wieloletnią współpracę.

Czytaj więcej: Porozumienie o współpracy RPO i FUPP podpisane

Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP

Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RPFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podpisała z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Porozumienie o Współpracy. Zgodnie z treścią Porozumienia - Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje poparcie dla rozwoju studenckich poradni prawnych (zwanych inaczej: klinikami prawa), jako formy kształcenia oraz pomocy osobom najuboższym.

Czytaj więcej: Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2014/2015

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2014/2015. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 10 693 spraw. W poradniach pracowało 1988 studentów i 351 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Mec. Sylwia Zarzycka z Wrocławia laureatką Konkursu Prawnik Pro Bono 2014

Prawnik Pro Bono 201313 maja na uroczystej Gali Konkursu Prawnik Pro Bono tytuł laureatki roku 2014 otrzymała mec. Sylwia Zarzycka - radca prawny z 14-letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Kapituła Konkursu doceniła działalność pro bono pani Mecenas, która skupia się na prowadzeniu założonej przez nią w 2011 roku Fundacji Między Niebem a Ziemią. Celem Fundacji jest pomoc rodzinom dzieci, które na skutek błędu medycznego są niepełnosprawne lub śmiertelnie chore. Obecnie Fundacja ma pod swoją opieką 45 rodzin. Pani Mecenas w swojej działalności kieruje się szczególnie propagowaniem idei wolontariatu - jest dodatkowo autorką czterech akcji charytatywnych, w które udało się zaangażować ponad 100 prawników, aby świadczyć pomocą prawną w rożnych dziedzinach życia bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Czytaj więcej: Mec. Sylwia Zarzycka z Wrocławia laureatką Konkursu Prawnik Pro Bono 2014

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawa

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawaW dniach od 17 do 19 kwietnia 2015 Studencka Poradnia Prawa w Słubicach organizuje XXIII Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawa, poświęconą problematyce mediacji. Celem projektu jest promowanie pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów, stworzenie forum dyskusji do wymiany poglądów oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych. Dodatkowo Konferencja stwarza wspaniała okazję do wymiany poglądów i doświadczeń studentów i opiekunów poradni z całej Polski
w zakresie działalności poradni, przeprowadzenia warsztatów oraz doskonalenia tzw. umiejętności miękkich, szczególnie ważnych w komunikacji z klientami naszych poradni. Naszymi prelegentami podczas Konferencji będą specjaliści w zakresie mediacji.

Czytaj więcej: XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawa

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych otrzymała wyróżnienie Programu „Obywatel i Prawo”

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych otrzymała wyróżnienie Programu „Obywatel i Prawo”Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych otrzymała wyróżnienie Programu „Obywatel i Prawo” za działania na rzecz poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz szczególną aktywność w ramach Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w latach 2002 – 2014.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj