Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2014/2015

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2014/2015. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 10 693 spraw. W poradniach pracowało 1988 studentów i 351 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj