Co nowego?

Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP

Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RPFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podpisała z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Porozumienie o Współpracy. Zgodnie z treścią Porozumienia - Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje poparcie dla rozwoju studenckich poradni prawnych (zwanych inaczej: klinikami prawa), jako formy kształcenia oraz pomocy osobom najuboższym.

Strony Porozumienia deklarują współdziałanie w zakresie propagowania idei bezpłatnej pomocy prawnej oraz interwencyjnej pomocy prawnej w szczególności poprzez upowszechnianie pozytywnego wzorca wolontarystycznego angażowania się osób posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne w świadczenie pomocy osobom potrzebującym oraz przedstawianie właściwym organom państwowym opinii i propozycji rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.

Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP Podpisanie porozumienia z Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP

Na mocy Porozumienia studenci V roku prawa oraz absolwenci uczelni wyższych z tytułem magistra prawa, którzy posiadają merytoryczne doświadczanie wynikające z pracy w studenckich poradniach prawnych będą podejmować staże i praktyki w Biurze Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj