Co nowego?

Półroczne sprawozdanie z działalności poradni 2006

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w okresie od października 2005 do lutego 2006. W ubiegłym półroczu poradnie przyjęły 5229 (w analogicznym okresie od października 2004 do stycznia 2005: 3192). Najwięcej spraw rozpatrzyły poradnie: Fundacja Academia Iuris - 1232, Uniwersytet Warszawski - 464, Uniwersytet Jagielloński - 463, Uniwersytet Śląski - 457, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - 373, Uniwersytet Szczeciński - 369.
Do najczęściej rozpatrywanych spraw należały sprawy cywilne ( 1334) = 25 proc., sprawy karne (913) = 17 proc., sprawy rodzinne (729) = 14 proc.
W poradniach działało 1249 (w ubiegłym roku 907) studentów oraz 143 (uprzednio 122) pracowników dydaktycznych. Oznacza to, iż jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 (7) studentami, zaś na jednego studenta przypada średnio 4 (3) sprawy.

Sprawozdanie półroczne z działalności studenckich poradni prawnych

Wypracowywanie wspólnych standardów dotyczących udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Dnia 18 listopada bieżącego roku odbyło sie seminarium podsumowujące projekt realizowany przez Fundacje Uniwersyteckich Poradni Prawnych: "Warto działać dobrze. Wypracowanie wspólnych standardów dotyczących prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego." Projekt realizowany był dzieki dotacji z Funduszu ProBonus przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej oraz Związku Biur Porad Obywatelskich.

Czytaj więcej: Wypracowywanie wspólnych standardów dotyczących udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia...

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2005

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2004/2005. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Konkurs grantowy 2005 dla poradni rozstrzygnięty

Na XXX posiedzeniu Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zapadła uchwała o podziale środków w kolejnej edycji konkursu grantowego dla uniwersyteckich poradni prawnych. W konkursie zostały przyznane dotacje dla dwunastu studenckich poradni. O warunkach przyznanych dotacji aplikujący zostaną poinformowani listownie. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pragnie gorąco podziękować Fundacji im. Stefana Batorego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, których wsparcie pozwoliło na organizację konkursu.

Nagroda dla Fundacji za działalność pro publico bono

czekbW uznaniu zasług na polu działalności pro publico bono oraz popularyzacji tej idea wśród prawników praktyków kancelaria Chadbourne & Parke LLP przyznała Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych nagrodę w wysokości 1000 USD.

Dziękujemy za to wyróżnienie i dedykujemy je prawnikom oraz studentom prawa pracującym w studenckich poradniach prawnych.

"Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia." dostępna on-line

Z olbrzymią przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie książek poświęconych studenckim poradniom prawnym. Niniejsza publikacja adresowana jest zarówno do studentów, jak i pracowników naukowych, będących opiekunami w studenckich poradniach prawnych. Dla studentów podręcznik ten może okazać się skarbnicą wiedzy na temat idei, historii i zasad działania poradni prawnych. Pracownicy naukowi natomiast znajdą w książce pożyteczną wiedzę z zakresu organizacji pracy poradni, prowadzenia zajęć w jej ramach, a także wskazówki, jak przygotować studentów do pomocy klientom. W imieniu Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pragnę podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej książki.

Zobacz książkę "Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia." >>>
Zobacz książkę "Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia." w wersji angielskiej >>>

Półroczne sprawozdanie z działalności poradni 2005

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w okresie od października 2004 do lutego 2005. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych (plik w formacie Power Point (615 KB) >>>

Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego

opp28 lutego 2005 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że Fundacja może otrzymywać wsparcie finansowe od osób fizycznych w wysokości 1% podatku dochodowego. Przekazane z Państwa podatków pieniądze zostaną przeznaczone w całości na dotacje dla studenckich poradni prawnych.

JAK PRZEKAZAC NAM 1% ?

Czytaj więcej: Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego

Wyróżnienie w Konkursie Pro Publico Bono

Pragniemy z dumą poinformować, że Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych otrzymała podczas gali w Teatrze Słowackiego, w Krakowie, wyróżnienie w Konkursie Pro Publico Bono! Nagroda w tak prestiżowym Konkursie jest wyrazem uhonorowania pracy rzeszy studentów i pracowników naukowych, którzy studiując prawo pomagają najuboższym. Tym samym więc gorąco gratulujemy wszystkim członkom uniwersyteckich poradni prawnych w Polsce!

Czytaj więcej: Wyróżnienie w Konkursie Pro Publico Bono

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2004

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w okresie od października 2003 do marca 2004. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych (plik w formacie Power Point (523 KB) >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj