Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2006

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2005/2006. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 9833 spraw to jest o 32% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1279 studentów (o 22% więcej) i 179 pracowników dydaktycznych (o 20% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj