Co nowego?

Opinia do ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym

Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych został przekazany do zaopiniowania projekt rządowej autopoprawki do "projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym". W odpowiedzi FUPP uczestniczyła w przygotowaniu opinii koalicji organizacji pozarządowych. Poniżej prezentujemy tekst opinii przekazanej do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opinia koalicji organizacji pozarzadowych do projektu ustawy >>>
Projektu jednolitego tesktu ustawy uwzgledniajacego zgloszona przez MS autopoprawke >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj