Co nowego?

Półroczne sprawozdanie z działalności poradni 2005

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w okresie od października 2004 do lutego 2005. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie z działalności uniwersyteckich poradni prawnych (plik w formacie Power Point (615 KB) >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj