Co nowego?

Mecenas Małgorzata Zielińska laureatką Konkursu Prawnik Pro Bono 2012

W dniu 9 kwietnia 2013 roku odbyło się zebranie Członków Kapituły Konkursu Prawnik Pro Bono - Edycja X.  W składzie Kapituły możemy odnaleźć nazwiska szanowanych i niezwykle cenionych osób. W tym roku do członków Kapituły dołączył prof. Stanisław Dąbrowski - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Pomimo pełnienia funkcji sędziego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marek Safjan już kolejną edycję daje przykład swojego zaangażowania w Kapitule Konkursu. Poza tym, nie możemy zapomnieć o laureatach poprzednich edycji Konkursu, którzy również mają swój wkład w wyborze laureata.
Do tej jubileuszowej edycji zgłoszono 26 kandydatów, spośród których, Kapituła wyłoniła trzy osoby - Witold Klaus, Lech Obara, Małgorzata Zielińska - wyróżniające się spośród wszystkich zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono. Na gali konkursu, która odbędzie się w redakcji dziennika Rzeczpospolita dnia 17 kwietnia zostaną wręczone dyplomy oraz statuetka dla laureata.

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2012

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2011/2012. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 13 379 spraw, to jest o 5% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1851 studentów (o 7,2% mniej) i 235 pracowników dydaktycznych (o 5% więcej).

Szczegółowe informacje w prezentacji. >>>

Powołano do życia European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)

Powołano do życia European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)W dniu 15 września 2012 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Polskich Poradni Prawnych w Świnoujściu została ustanowiona europejska sieć klinicznej edukacji prawniczej. Zebrani przyjęli misję oraz statut European Network for Clinical Legal Education (ENCLE) oraz postanowili, że sieć będzie zarejestrowana na prawie włoskim. Powołany został także pierwszy Zarząd ENCLE w następującym składzie: Filip Czernicki - Polska, Jonny Hall - Wielka Brytania, Liubou Krasnitskaya - Białoruś, Ananas Politov - Węgry, Ulrich Stege - Włochy i Maxim Tomoszek - Czechy.

Zgodnie ze swoją misją, ENCLE ma promować, wspierać i ułatwiać tworzenie programów klinicznego nauczania prawa w całej Europie. Zapraszamy wszystkie programy kliniczne w Europie aby dołączyły do  ENCLE. Już wkrótce więcej informacji o ENCLE będzie opublikowane na własnej stronie internetowej.

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest jednym z partnerów realizujących projekt „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego”.

Wraz z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Spraw Publicznych, Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich planujemy m.in.:

 • zwiększyć kompetencje instytucji poradniczych;
 • poszerzyć wiedzę osób niezamożnych o możliwościach i zakresie korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Działania w ramach projektu:

 • przeprowadzimy badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
 • stworzymy zestaw rekomendacji , czyli model funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz przedstawimy propozycję długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
 • poinformujemy adresatów projektu o wynikach badań poprzez zorganizowanie konferencji i seminariów;
 • nauczymy adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
 • poinformujemy ogół społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: naszą stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Do kogo adresowany jest projekt:

 • Ze względu na swój charakter (badawczo-promocyjny) projekt adresujemy przede wszystkim do:
 • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • władz gmin, powiatów i województw;
 • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich.

Dodatkowe informacje o Projekcie znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty” oraz na stronie internetowej Projektu: www.ppio.eu. Zapraszamy.

Zapytania ofertowe

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest jednym z czterech Partnerów Lidera Partnerstwa - Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizującego projekt systemowy pod tytułem "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 5.4. - Rozwój potencjału trzeciego sektora.
W związku z powyższym Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ogłasza konkursy na:

 1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (SIW) oraz sukcesywna produkcja i dostawa materiałów z wykorzystaniem SIW w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 2. Zatrudnienie asystenta w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 3. Obsługę księgową w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 4. Projekt strony internetowej oraz jej prowadzenie w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 5. Prowadzenie podstrony internetowej w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>

Oświadczenie Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o nominacji na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana doktora Michała Królikowskiego - Członka Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

W związku z podjęciem przez Pana Doktora tej odpowiedzialnej i doniosłej funkcji był On zmuszony zrezygnować z pełnienia obowiązków Członka Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Okoliczność ta rodzi konieczność uzupełnienia składu Zarządu Fundacji, co zostanie dokonane na najbliższym posiedzeniu Rady.

Mamy nadzieję, iż nowe obowiązki Ministra dr Michała Królikowskiego pozwolą Mu na realizację planów zawodowych i przyniosą osobistą satysfakcję. W imieniu Zespołu całej Fundacji i jej współpracowników serdecznie dziękujemy Michałowi Królikowskiego za dotychczasową współpracę i wielkie zaangażowanie na rzecz wspierania studenckich poradni prawnych i szerzenia idei pracy pro publico bono.
 

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2011

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2010/2011. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 12 786 spraw, to jest o 8% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1994 studentów (o 13,5% więcej) i 224 pracowników dydaktycznych (o 3,7% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>  

Dwie wizyty

W 2011 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych gościła dwie osoby, których wizyta w Polsce miała na celu przybliżenie im działalności polskich poradni prawnych oraz idei działań pro bono. Miło było nam podzielić się naszymi doświadczeniami z Ulrichem Stegem (reprezentującym International University College of Turin, Włochy), a także z Pultonim (reprezentującym Indonesia Legal Resource Center). 

Program Polska Pomoc

Od maja do grudnia 2011 Fundacja realizuje projekt "Podniesienie jakości usług świadczonych przez białoruskie kliniki prawa" finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP program "Polska pomoc".

Zobacz pełny opis projektu >>>  

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2010

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2009/2010. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 11 899 spraw, to jest o 6,9% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1756 studentów (o 5,9% więcej) i 216 pracowników dydaktycznych (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku akademickiego). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj