Co nowego?

Wizyta studyjna w Polsce prawników z Turcji

Wizyta studyjna w Polsce prawników z TurcjiPolski program klinicznego nauczania prawa od lat udowodnia swoją skuteczność i efektywność w placówkach akademickich na terenie całego kraju. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ma na celu wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej i regularnie dzieli się zdobytym doświadczeniem z kolegami z innych krajów.Tym razem miło było nam gościć Pana Ufuk Aydin, Dziekana, oraz wykładowców Wydziału Prawa z Anadolu University. Wizyta studyjna odbywała się w dniach 20 – 24 listopada 2013 roku, a plan spotkań był niezwykle intensywny.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna w Polsce prawników z Turcji

Nagroda w Konkursie na Najlepsze Partnerstwo Prywatno–Społeczne - ZWYCIĘŻYLIŚMY !!!

Nagroda w Konkursie na Najlepsze Partnerstwo Prywatno–Społeczne - ZWYCIĘŻYLIŚMY !!!24 października 2013 r. w Łodzi został rozstrzygnięty Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne, który organizowany był przez polskie biuro United Nations Development Programme (UNDP) oraz Krajowy Ośrodek European Social Found (EFS). Celem Konkursu była promocja partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych.Wstępną eliminację do Konkursu przeszło 17 inicjatyw, spośród których jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii na Najlepsze Partnerstwo Społeczno – Prywatne zwyciężył program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – Centrum Pro Bono! Działalność Centrum polega na budowaniu sieci współpracy między kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Współpracujący z Centrum prawnicy bezpłatnie wspierają swoją wiedzą organizacje trzeciego sektora w całej Polsce.

Czytaj więcej: Nagroda w Konkursie na Najlepsze Partnerstwo Prywatno–Społeczne - ZWYCIĘŻYLIŚMY !!!

Dołącz do nas!

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych poszukuje osoby na stanowisko Asystenta Projektu.
Termin składania ofert mija 20 lipca 2013 r.
Osoby zainteresowane prosimy o dokładne zapoznanie się dokumentem pdf zawierającym szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy, jak również zasady rekrutacji. Dowiedz się więcej >>>

Wizyta studyjna przedstawicieli klinik prawa z Gruzji

Wizyta studyjna przedstawicieli klinik prawa z GruzjiW dniach 11 - 18 maja 2013 r. miała miejsce w Polsce wizyta studyjna 6 przedstawicieli klinik prawa z Gruzji. Wzięli w niej udział nauczyciele z klinik prawa, opiekunowie i kierownicy klinik prawa działających na uczelniach wyższych w Tbilisi, Kutaisi oraz Batumi. Uczestnicy odwiedzili kliniki prawa działające na prywatnych i publicznych uczelniach w Warszawie, Łodzi i Lublinie oraz odbyli spotkania z pozarządowymi organizacjami mającymi na celu zapewnienie pomocy prawnej dla osób pozbawionych ochrony prawnej takich jak: emigranci, osadzeni o złym stanie zdrowia itp. Inicjatorem wizyty studyjnej była organizacja pozarządowa PILnet (the Global Network for Public Interest Law), która również udzieliła wsparcia finansowego Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych na zorganizowanie tego projektu.

Czytaj więcej: Wizyta studyjna przedstawicieli klinik prawa z Gruzji

Praktyki opiekunów klinicznych z Białorusi w Polsce – Program RITA/Study Tours to Poland

Praktyki opiekunów klinicznych z Białorusi w PolsceW dniach 22-26 kwietnia 2012 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała wizytę studyjną białoruskich wykładowców, asystentów i studentów z wydziałów prawa z Mińska, Witebska, Mohylewa, Połocka i Homla, gdzie funkcjonują uniwersyteckie poradnie prawne. Wizyta została sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce 2012. Rozpoczęcie wizyty miało miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie spotkano się z Członkiem Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Panią dr Izabelą Kraśnicką.

Czytaj więcej: Praktyki opiekunów klinicznych z Białorusi w Polsce – Program RITA/Study Tours to Poland

Mecenas Małgorzata Zielińska laureatką Konkursu Prawnik Pro Bono 2012

W dniu 9 kwietnia 2013 roku odbyło się zebranie Członków Kapituły Konkursu Prawnik Pro Bono - Edycja X.  W składzie Kapituły możemy odnaleźć nazwiska szanowanych i niezwykle cenionych osób. W tym roku do członków Kapituły dołączył prof. Stanisław Dąbrowski - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Pomimo pełnienia funkcji sędziego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marek Safjan już kolejną edycję daje przykład swojego zaangażowania w Kapitule Konkursu. Poza tym, nie możemy zapomnieć o laureatach poprzednich edycji Konkursu, którzy również mają swój wkład w wyborze laureata.
Do tej jubileuszowej edycji zgłoszono 26 kandydatów, spośród których, Kapituła wyłoniła trzy osoby - Witold Klaus, Lech Obara, Małgorzata Zielińska - wyróżniające się spośród wszystkich zaangażowaniem w pomoc prawną pro bono. Na gali konkursu, która odbędzie się w redakcji dziennika Rzeczpospolita dnia 17 kwietnia zostaną wręczone dyplomy oraz statuetka dla laureata.

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2012

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2011/2012. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 13 379 spraw, to jest o 5% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1851 studentów (o 7,2% mniej) i 235 pracowników dydaktycznych (o 5% więcej).

Szczegółowe informacje w prezentacji. >>>

Powołano do życia European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)

Powołano do życia European Network for Clinical Legal Education (ENCLE)W dniu 15 września 2012 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Polskich Poradni Prawnych w Świnoujściu została ustanowiona europejska sieć klinicznej edukacji prawniczej. Zebrani przyjęli misję oraz statut European Network for Clinical Legal Education (ENCLE) oraz postanowili, że sieć będzie zarejestrowana na prawie włoskim. Powołany został także pierwszy Zarząd ENCLE w następującym składzie: Filip Czernicki - Polska, Jonny Hall - Wielka Brytania, Liubou Krasnitskaya - Białoruś, Ananas Politov - Węgry, Ulrich Stege - Włochy i Maxim Tomoszek - Czechy.

Zgodnie ze swoją misją, ENCLE ma promować, wspierać i ułatwiać tworzenie programów klinicznego nauczania prawa w całej Europie. Zapraszamy wszystkie programy kliniczne w Europie aby dołączyły do  ENCLE. Już wkrótce więcej informacji o ENCLE będzie opublikowane na własnej stronie internetowej.

Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest jednym z partnerów realizujących projekt „Poradnictwo Prawne i Obywatelskie. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego”.

Wraz z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Instytutem Spraw Publicznych, Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich planujemy m.in.:

 • zwiększyć kompetencje instytucji poradniczych;
 • poszerzyć wiedzę osób niezamożnych o możliwościach i zakresie korzystania z usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Działania w ramach projektu:

 • przeprowadzimy badania dotyczące różnych aspektów funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce;
 • stworzymy zestaw rekomendacji , czyli model funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz przedstawimy propozycję długofalowej polityki państwa w tym zakresie;
 • poinformujemy adresatów projektu o wynikach badań poprzez zorganizowanie konferencji i seminariów;
 • nauczymy adresatów projektu działania w ramach przygotowanych rozwiązań poprzez zorganizowanie warsztatów i szkoleń oraz opracowanie specjalistycznych publikacji;
 • poinformujemy ogół społeczeństwa o przygotowanych rozwiązaniach poprzez: naszą stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, kampanię społeczną.

Do kogo adresowany jest projekt:

 • Ze względu na swój charakter (badawczo-promocyjny) projekt adresujemy przede wszystkim do:
 • kierownictwa instytucji publicznych i niepublicznych wpierających poradnictwo prawne i obywatelskie;
 • władz gmin, powiatów i województw;
 • organizacji trzeciego sektora i instytucji działających na rzecz ruchu poradnictwa prawnego i obywatelskiego;
 • przedstawicieli wszystkich środowisk zawodowych, z których rekrutować się mogą osoby czynnie zaangażowanie w udzielenie porad prawnych i obywatelskich.

Dodatkowe informacje o Projekcie znaleźć można na naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty” oraz na stronie internetowej Projektu: www.ppio.eu. Zapraszamy.

Zapytania ofertowe

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest jednym z czterech Partnerów Lidera Partnerstwa - Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizującego projekt systemowy pod tytułem "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie 5.4. - Rozwój potencjału trzeciego sektora.
W związku z powyższym Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych ogłasza konkursy na:

 1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (SIW) oraz sukcesywna produkcja i dostawa materiałów z wykorzystaniem SIW w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 2. Zatrudnienie asystenta w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 3. Obsługę księgową w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 4. Projekt strony internetowej oraz jej prowadzenie w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>
 5. Prowadzenie podstrony internetowej w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Oferta PDF >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj