Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2012/2013

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2012/2013. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 11 127 spraw. W poradniach pracowało 1965 studentów i 253 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj