Co nowego?

Pierwsze europejskie forum o działalności prawników pro publico bono

forumW dniach 17-19 października odbyło się w Budapeszcie pierwsze europejskie forum nt. działalności prawników pro publico bono Wśród prawie 120 uczestników byli prawnicy z największych kancelarii prawnych na świecie, koordynatorzy pro bono oraz osoby reprezentujące sektor non profit. Organizatorem konferencji był Public Interest Law Institute, przy czym to ogromne przedsięwzięcie wsparły finansowo i merytorycznie takie kancelarie prawne jak Allen&Overy, Dechert LLP, DLA Piper, Hogan&Hartson, Latam&Watkins, Weil Gotshal, Lovells, White&Case oraz Clifford Chance. Na forum były również obecne trzy kancelarie polskie: Chadbourne & Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k., Salans D.Oleszczuk sp.k. oraz Linklaters T.Komosa i Wspólnicy sp.k. Ze strony organizacji pozarządowych Polskę reprezentowała Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych prezentująca program Centrum Pro Bono oraz zespół Programu Spraw Precedensowych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2007

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2006/2007. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 9399 spraw, to jest niemal tyle samo co rok wcześniej. W poradniach pracowało 1302 studentów (o 2% więcej) i 197 pracowników dydaktycznych (o 10% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>

Nowy projekt fundacji uniwersyteckich poradni prawnych - budowa centrum PRO BONO

22 czerwca br. odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym uroczysta inauguracja nowego programu realizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce. Chcemy stworzyć sieć współpracy pomiędzy kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. Ośrodkiem koordynującym taką współpracę będzie Centrum Pro Bono. Każda organizacja pozarządowa będzie mogła zgłosić Centrum Pro Bono sprawę wymagającą profesjonalnej porady prawnika a następnie dana sprawa będzie klasyfikowana przez koordynatora projektu i kierowana do kancelarii prawnej, która wcześniej zadeklarowała pomoc w danej dziedzinie prawa. Centrum Pro Bono będzie również podejmować różnego typu działania promujące świadczenie usług pro bono przez prawników.

Czytaj więcej: Nowy projekt fundacji uniwersyteckich poradni prawnych - budowa centrum PRO BONO

Spotkanie o działalności pro publico bono w Trybunale Konstytucyjnym

opening speech22 czerwca br. odbyło się w Trybunale Konstytucyjnym spotkanie o działalności pro publico bono prawników. Spotkanie zostało zainicjowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W spotkaniu wzięli udział prawnicy reprezentujący korporacje zawodowe prawników oraz największe kancelarie prawnicze w Polsce a role gospodarza spotkania pełnił prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Jerzy Stępień.

Czytaj więcej: Spotkanie o działalności pro publico bono w Trybunale Konstytucyjnym

Półroczne sprawozdanie z działalności poradni 2007

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w pieszym półroczu roku akademickiego 2006/2007. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 4 689 spraw. W poradniach pracowało 1 326 studentów (rok wcześniej 1279) i 171 pracowników dydaktycznych (rok wcześniej 179). Statystycznie jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami, zaś na jednego studenta przypadały średnio 4 sprawy.

Mecenas Edukacji Prawniczej 2006

Za wspieranie edukacji prawniczej w Polsce Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych została nagrodzona przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland tytułem "Mecenas Edukacji Prawniczej 2006".

Opinia do ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym

Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych został przekazany do zaopiniowania projekt rządowej autopoprawki do "projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym". W odpowiedzi FUPP uczestniczyła w przygotowaniu opinii koalicji organizacji pozarządowych. Poniżej prezentujemy tekst opinii przekazanej do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opinia koalicji organizacji pozarzadowych do projektu ustawy >>>
Projektu jednolitego tesktu ustawy uwzgledniajacego zgloszona przez MS autopoprawke >>>

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2006

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2005/2006. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 9833 spraw to jest o 32% więcej niż rok wcześniej. W poradniach pracowało 1279 studentów (o 22% więcej) i 179 pracowników dydaktycznych (o 20% więcej). Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych. >>>

Rozstrzygnięcie III edycji Konkursu Prawnik Pro Bono

W siedzibie redakcji Rzeczpospolitej odbyło sie ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2005. Laureatem trzeciej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita został adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc. Honorowe wyróżnienia otrzymali:

  • r.pr. Krzysztof Bramorski z Wrocławia
  • Łukasz Jaroszewski z Pleszewa

Wybory Zarządu Fundacji III kadencji i przyjęcie sprawozdania za 2005 rok

Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 11 marca 2006 roku został dokonany wybór Zarządu III kadencji w składzie:

- Filip Czernicki - Prezes Zarządu,
- dr Izabela Kraśnicka,
- dr Michał Królikowski,
- adw. Filip Wejman,
- dr Paweł Wiliński.
Rada Fundacji przyjęła także sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za ubiegły rok.

Powyższe dokumenty można ściągnąć tutaj: sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj