Co nowego?

Relacja z Konferencji: "Dostęp do informacji, poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej"

W odpowiedzi na inicjatywę Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC), Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej (PSEP) oraz Związku Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował 6 października w Warszawie konferencje na temat: Dostępu do informacji, poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej. Podczas seminarium przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali zebranych, że pracują nad projektem ustawy o prawie ubogich, która w swoich założeniach ma za zadanie rozwiązać problem dostępu osób nie zamożnych do pomocy prawnej i do sądu.

Czytaj więcej: Relacja z Konferencji: "Dostęp do informacji, poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz pomocy...

Konkurs grantowy dla poradni rozstrzygnięty

Na posiedzeniu Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zapadła uchwała o podziale środków w kolejnej edycji konkursu grantowego dla uniwersyteckich poradni prawnych. W konkursie zostały przyznane dotacje dla dziewięciu studenckich poradni. O warunkach przyznanych dotacji aplikujący zostaną poinformowani listownie. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pragnie raz jeszcze podziękować Fundacji im. Stefana Batorego, której wsparcie pozwoliło na organizację konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu Prawnik Pro Bono 2004

W siedzibie redakcji Rzeczpospolitej odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2003.
Laureatem pierwszej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita został sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie Konkursu Prawnik Pro Bono 2004

Posiedzenie Kapituły Konkursu Prawnik Pro Bono 2004

Podczas posiedzenia Kapituły Konkursu dokonano wyboru Prawnika Pro Bono 2003. Ogłoszenie nazwiska laureata oraz osób wyróżnionych nastąpi 29 marca o godzinie 17.00 w siedzibie redakcji Rzeczpospolitej - współorganizatora Konkursu.

Dane statystyczne dotyczące pracy Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Zarząd Fundacji z przyjemnością przekazuje opracowane dane statystyczne z raportów otrzymywanych przez Fundację od Poradni za rok akademicki 2002/2003 oraz z danych uzyskanych podczas osobistych wizyt członków Zarządu FUPP we wszystkich Poradniach.


Podliczono dane z 17 Poradni, w których pracowało 106 opiekunów i 779 studentów, zaś wszystkie poradnie rozpatrzyły 5584 spraw.

Posiedzenie Zarządu Fundacji w sprawie dotacji dla Poradni Prawnych

Podczas posiedzenia Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zapadła decyzja o podziale środków w ramach ogłoszonego konkursu regrantingowego dla Uniwersyteckich Poradniach Prawnych.

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Fundacji w sprawie dotacji dla Poradni Prawnych

Relacja z wizyt w Uniwersyteckich Poradnia Prawnych

Fotograficzna relacja z wizyt przedstawicieli Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Uniwersyteckich Poradniach w Białymstoku, Toruniu, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Słubicach, Szczecinie.

Czytaj więcej: Relacja z wizyt w Uniwersyteckich Poradnia Prawnych

Wizyta przedstawicieli poradni prawnej z Czarnogóry

Wizyta przedstawicieli z CzarnogóryW dniach 10.04. - 17.04.2003 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych miała przyjemność gościć w Polsce przedstawicielki poradni prawnej z Podgoricy w Czarnogórze. Pani Prof. Biljana Djuricin oraz Pani Dr Maja Kostic-Mandic z Uniwersytetu w Czarnogórze odwiedziły poradnie w Warszawie i Krakowie.

Spotkanie przedstawicieli poradni prawnych

Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Uniwersyteckich Poradni Prawnych Centrum Organizacji Pozarządowych "Centrum Szpitalna", 14 grudnia 2002 r.

Czytaj więcej: Spotkanie przedstawicieli poradni prawnych

Europejskie Forum Organizacji Porad Obywatelskich

Przedstawiciele Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych wzięli udział w odbywającej się w dniach 5-6 grudnia 2002 r. "European forum of citizens advice services".

Czytaj więcej: Europejskie Forum Organizacji Porad Obywatelskich

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj