Co nowego?

Konkurs grantowy dla poradni rozstrzygnięty

Na posiedzeniu Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zapadła uchwała o podziale środków w kolejnej edycji konkursu grantowego dla uniwersyteckich poradni prawnych. W konkursie zostały przyznane dotacje dla dziewięciu studenckich poradni. O warunkach przyznanych dotacji aplikujący zostaną poinformowani listownie. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pragnie raz jeszcze podziękować Fundacji im. Stefana Batorego, której wsparcie pozwoliło na organizację konkursu.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj