Co nowego?

Konkurs grantowy 2005 dla poradni rozstrzygnięty

Na XXX posiedzeniu Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych zapadła uchwała o podziale środków w kolejnej edycji konkursu grantowego dla uniwersyteckich poradni prawnych. W konkursie zostały przyznane dotacje dla dwunastu studenckich poradni. O warunkach przyznanych dotacji aplikujący zostaną poinformowani listownie. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych pragnie gorąco podziękować Fundacji im. Stefana Batorego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, których wsparcie pozwoliło na organizację konkursu.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj