Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2016/2017

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2016/2017. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 6 531 spraw. W poradniach pracowało 1826 studentów i 321 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj