Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni w roku akademickim 2015/2016

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2015/2016. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 8 424 spraw. W poradniach pracowało 1912 studentów i 299 pracowników dydaktycznych. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj