Konkurs Prawnik Pro Bono

Prawnik Pro Bono - VIII edycja

Mec. Maria Tomułowicz została Prawnikiem Pro Bono 2010. Kapituła wyróżniła Wiesławę Borczyk, Franciszkę Pniewską oraz pośmiertnie Joannę Agacką-Indecką. Źródło: Fotorzepa fot. Darek GolikKonkurs Prawnik Pro Bono Roku organizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Dziennik Rzeczpospolita ma na celu docenienie i nagrodzenie prawników, którzy poprzez swoją aktywność, zaangażowanie oraz bezinteresowność bezpłatnie pomagają ludziom, organizacjom społecznym i instytucjom.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą:

 • Prof. Andrzej Rzepliński - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Roman Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Marek Safjan - b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Andrzej Zoll - b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • r. pr. Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Andrzej Zwara - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • mec. Zenon Klatka - b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego,
 • Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości,
 • Prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Ewa Usowicz - Zastępca Redaktora Naczelnego "Rzeczpospolitej",
 • Prof. Paweł Wiliński - członek Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Członkami Kapituły Konkursu są również laureaci poprzednich edycji konkursu: sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski, sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa , adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc, radca prawny Krystyna Domagalska z Przemyśla, adwokat Maria Sawicka z Łodzi oraz radca prawny Andrzej Kurowski z Olsztyna.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych , społecznych,
 2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które - co zostało już podkreślone - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Jest tak niewielu prawników, którzy pomagają najuboższym. Doceniając trud tych nielicznych, możemy nie tylko im podziękować ale też zachęcić innych prawników do zaangażowania się w tego typu działalność.

Zgłoszenia proszę wysyłać na odpowiednich formularzach (do ściągnięcia), wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji (podany w stopce strony internetowej). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres Fundacji mija 15 lutego 2011 roku.

* * *

Już do ośmiu lat, pod patronatem medialnym Dziennika Rzeczpospolita, Fundacja Uniwersyteckich Poradni prawnych organizuje konkurs, którego laureaci otrzymują zaszczytne miano Prawnika Pro Bono.

Idea konkursu oparta jest na nagradzaniu i promowaniu w społeczności prawniczej postaw związanych z wrażliwością na los drugiego człowieka.

W ósmej edycji konkursu, przez osoby fizyczne oraz organizacje zgłoszonych zostało 36 kandydatur.

Wśród nominowanych znalazły się zarówno osoby, które zawód prawniczy wykonują od 50 lat, jak i te które zawodową karierę rozpoczęli kilka lat temu.

Prawnikiem Pro Bono 2010 została pani Maria Tomułowicz z Olsztyna.

Wyróżnienia otrzymały również panie Wiesława Borczyk, Franciszka Pniewską oraz pośmiertnie Joanna Agacka-Indecka.

Rozmowa z Marią Danutą Tomułowicz, laureatem nagrody Prawnik Pro Bono 2010 >>>
Kandydaci zgłoszeni do nagrody >>>
Sylwetka zwyciężczyni oraz wyróżnionych osób >>>

Patronat medialny:


Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w formacie MSWord >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj