Konkurs Prawnik Pro Bono

Prawnik Pro Bono - I edycja

PRAWNIK PRO BONO - I EDYCJAMamy zaszczyt ogłosić organizowany pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono. Konkurs Prawnik Pro Bono organizowany jest przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników.
Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.


W skład Kapituły Konkursu zostali zaproszeni między innymi:

 • Prof. Marek Safjan - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Roman Hauser - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • s. Marek Sadowski - Wiceminister Sprawiedliwości,
 • mec. Andrzej Kalwas - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • mec. Zenon Klatka - Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Stanisław Rymar - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • adw. Wojciech Hermeliński - Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
 2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które - co zostało już uwydatnione - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Tytuł Prawnika Pro Bono przyznają członkowie Kapituły Konkursu podczas uroczystej gali, która zaplanowana jest na luty-marzec 2004 roku.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w formacie MSWord. >>>

 

Instytucja wspierająca organizację konkursu:

 

 

Prawnik Pro Bono _ jury I edycji     Prawnik Pro Bono _ jury I edycji

Foto 1 - Spotkanie Kapituły - od lewej: prof. Marek Safjan, prof. Andrzej Zoll, prof. Roman Hauser
Foto 2 - prof. Andrzej Zoll, prof. Roman Hauser, adw. Stanislaw Rymar, mec. Zenon Klatka, mec. Andrzej Kalwas

W siedzibie redakcji Rzeczpospolitej odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2003.
Laureatem pierwszej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita został sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna.
Honorowe wyróżnienia otrzymali:

 

 • Maciej Bednarkiewicz z Warszawy
 • Tomasz Grzybkowski z Poznania
 • Maria Jankowska z Warszawy
 • Przemysław Powirski z Prudnika
 • Andrzej Rogoyski z Warszawy
 • Jerzy Sierocki z Kołobrzegu
 • Barbara Sołek z Rzeszowa

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj