Konkurs Prawnik Pro Bono

Prawnik Pro Bono - II edycja

probono2004-duzeFundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita mają zaszczyt ogłosić drugą edycję organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono.

Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści d.o czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita mają zaszczyt ogłosić drugą edycję organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych Konkursu Prawnik Pro Bono.

Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro Bono osób, których aktywność, zaangażowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.

W skład Kapituły Konkursu zostali zaproszeni między innymi:

 • Prof. Marek Safjan - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • Prof. Roman Hauser - były Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • Prof. Andrzej Zoll - Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • mec. Andrzej Kalwas - Minister Sprawiedliwości,
 • mec. Zenon Klatka - Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
 • adw. Stanisław Rymar - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
 • adw. Wojciech Hermeliński - Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

W skład kapituły Konkursu wchodzi ponadto sędzia w stanie spoczynku Szczepan Styranowski z Olsztyna - laureat pierwszej edycji Konkursu.

Kapituła Konkursu będzie oceniać zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:

 1. nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
 2. rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
 3. udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych programach dobroczynnych (pro bono),
 4. udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
 5. dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.

Pragniemy gorąco zachęcić Szanownych Państwa do zgłaszania do Konkursu Prawnik Pro Bono osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które - co zostało już podkreślone - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie (charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź instytucji.

Zgłoszenia proszę wysyłać na odpowiednich formularzach (do ściągnięcia), wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji (podany w stopce strony internetowej). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na adres Fundacji mija 15 lutego 2005 roku.

Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w formacie MSWord >>>

W dniu 27 czerwca 2005 r. w siedzibie redakcji Rzeczpospolitej odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2004. Laureatem drugiej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita została sędzia w stanie spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa.

Honorowe wyróżnienia otrzymały:

 • Danuta Trojnar z Katowic,
 • Małgorzata Pol-Drzewowska z Radomska.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj