Konferencje

XII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 9 - 11 października 2009 roku odbyła się w Rzeszowie XII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która stanowiła kolejne spotkanie poświęcone klinicznemu nauczaniu prawa. Na miejsce przybyła liczna grupa opiekunów i studentów związanych z ruchem klinicznym nie tylko w Polsce, ale także przedstawiciele klinik prawa z Ukrainy i z Czech. Uroczyste otwarcie XII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyło się w sali ratuszowej Urzędu Miasta Rzeszowa, które obecnością zaszczycił m.in. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Jego Magnificencja Prof. Stanisław Uliasz.

Po oficjalnym rozpoczęciu, wszystkich zebranych do kolejnego etapu wprowadził Filip Czernicki - Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, przedstawiając merytoryczne sprawozdanie, będące kompilacją rocznych raportów , sporządzonych przez każdą klinikę prawa działającą w Polsce. Zawierało ono dane statystyczne dotyczące m.in. ilości spraw , liczby studentów w poradniach oraz pracowników naukowych działających pro bono. W podobnym tonie swoje osiągnięcia i problemy prezentowali przedstawiciele poradni z Polski i z zagranicy. Po oficjalnej części, przyszedł czas na kolacje i wieczór integracyjny.

XII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Drugi dzień konferencji rozpoczął się śniadaniem, po którym uczestnicy udali się na warsztaty. Podzieleni na dwie grupy z uwagą słuchali informacji jakie miały im do przekazania trenerki, w osobach dr Barbary Namysłowskiej - Gabrysiak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr Marty Skrodzkiej z Uniwersytetu w Białymstoku. Stanowiło to swego rodzaju preludium do popołudniowego etapu warsztatów, które zdominowała praca z kamerą celem przygotowania materiału edukacyjnego na zajęcia kliniczne. Po obiedzie, zasmakowawszy rzeszowskiego menu, goście mieli możliwość zwiedzania miasta i wizyty w Muzeum Dobranocek PRL-u. Nie da się ukryć, że pomimo urzędowej pełnoletniości, każdy ze zwiedzających poczuł się jak dziecko. Finałem tego dnia konferencji była impreza w klubie Revolution.

Punktem kulminacyjnym trzeciego dnia była prezentacja dwóch filmów: wymyślonych, nagranych, zagranych i wyreżyserowanych dzień wcześniej. Prapremiera dzieł została bardzo dobrze przyjęta, a filmy wyszły wyśmienicie i na pewno będą doskonałym materiałem do pracy ze studentami.

Po pożegnalnym obiedzie goście udali się w drogę powrotną do swoich macierzystych ośrodków akademickich, z sentymentem opuszczając stolicę Podkarpacia.

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj