Aktualności PPIO

FUPP i ZBPO zapraszają na szkolenie dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego i wynikającej z niego praktyki poradniczej

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) oraz Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) zapraszają na szkolenie dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego i wynikającej z niego praktyki poradniczej. Model przedstawia systemowe podejście do organizowania i świadczenia usług poradniczych oraz zalecenia wdrożenia jego jako stałego elementu polityki państwa. Podczas szkolenia będą zaprezentowane wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie półtora roku realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Zapraszamy osoby z organizacji pozarządowych, którym świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest szczególnie bliskie. Zapraszamy praktyków – doradców i prawników, organizatorów poradnictwa, studentów klinik prawa, prawników praktyków obsługujących punkty poradnicze, jak i wolontariuszy.

Podczas szkolenia, omawiane będą następujące zagadnienia:

 • wyniki badań dotyczące osób korzystających z poradnictwa, podmiotów świadczących poradnictwo, instytucji wspierających oraz wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej na temat poradnictwa,
 • zagraniczne rozwiązania w dziedzinie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
 • internetowa mapa poradnictwa,
 • poszczególne elementy samego modelu wsparcia,
 • standardów udzielania i organizowania usług poradniczych,
 • stosowanie standardów w praktyce, w tym nowoczesnych techonologii udzielania porad,
 • wymagana dokumentacja w pracy poradniczej.


Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i formularzem zgłoszeniowym (pobierz regulamin). Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie, nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu.

Terminy i miejsca szkolenia:

Szkolenia FUPP są skierowane do studentów klinik prawa, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w udzielaniu porad oraz do organizatorów placówek poradniczych, jak i prawników praktyków obsługujących takie punkty, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania systemu poradnictwa w Polsce, a szkolenia ZBPO do osób bezpośrednio udzielających porad. Uczestnictwo w jednym szkoleniu wyklucza wzięcie udziału w innym.

Miesiąc dla studentów klinik prawa, prawników praktyków i organizatorów placówek poradniczych – FUPP dla doradców - ZBPO
Listopad 2013
Warszawa
: 16-17 XI

Szczecin: 16-17 XI

Wrocław: 23-24 XI


Garwolin: 20-21 XI

Zielona Góra: 27-28 XI

Grudzień 2013
Łódź: 7-8 XII

Ostrowiec Świętokrzyski: 4-5 XII
Styczeń 2014
Katowice: 11-12 I

Lublin: 11-12 I


Radlin: 15-16 I

Wrocław: 22-23 I

Luty 2014
Rzeszów: 8-9 II

Trójmiasto: 22-23 II


Ruda Śląska: 7-8 II

Zabrze: 12-13 II

Marzec 2014

Białystok: 1-2 III
ze względu na dużą liczbę chętnych zostaną przeprowadzone dwa równoległe szkolenia (uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy szkoleniowe).

Opole: 22-23 III


Wałbrzych: 12-13 III

Kraków: 26-27 III

Kwiecień 2014 -
Mikołajki: 9-10 IV

 

Ramowy Harmonogram Programu Szkoleniowego dla studentów klinik prawa, prawników praktyków i organizatorów placówek poradniczych dotyczące Modelu wsparcia dla Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego -
Wdrażanie dla praktyków:

Dzień I - Sobota:

do 15.00 – przyjazd uczestników szkolenia i zakwaterowanie w hotelu

15.00 – 16.30 – szkolenie cz. I – zapoznanie się uczestników, przedstawienie się trenerek, przedstawienie Projektu

16.30 – 16.45 – przerwa kawowa

16.45 – 18.45 – szkolenie cz. II – prezentacja wyników badań i analiz prowadzonych w ramach Projektu – wnioski

19.00 - 20.00 – kolacja

Dzień II - Niedziela:

8.00 – 9.00 – śniadanie w hotelu

9.00 – 11.00 – szkolenie cz. III – ogólne przedstawienie modelu, zagadnienia wybrane: beneficjenci, instytucje poradnicze

11.00 – 11.15 – przerwa kawowa

11.15 – 13.15 – szkolenie cz. IV – warunki konieczne do spełnienia w celu prawidłowego działania punktu poradniczego – standardy i zasady działania punktów poradniczych

13.15 – 14.30 – obiad

14.30 – 16.30 – szkolenie cz. V – najczęstsze problemy w prowadzeniu punktów poradniczych, możliwości rozpowszechniania informacji na temat poradnictwa – prezentacja mapy poradnictwa

16.30 – 17.00 – podsumowanie i zakończenie szkolenia


Ramowy Harmonogram Programu Szkoleniowego dla doradców: Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycja rozwiązań  instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa


Dzień I - Środa
:

CZĘŚĆ SEMINARYJNA

10.00 – 12.00

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce –  wprowadzenie

Mapa poradnictwa – Kontekst lokalny (prezentacja BPO)

Proponowany system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa

12.00 – Obiad

CZĘŚĆ SZKOLENIOWA

13.00 – 19.30 – (przerwy zostaną ustalone przez trenerów/ki)

Definicje:  poradnictwa prawnego i obywatelskiego, pomocy prawnej, informacji prawnej.

Standardy pracy:

 • dotyczące usług (nieodpłatność, dostępność, rzetelność udzielanych porad, poufność, rzetelność informacji) i osoby doradcy

Metodologia pracy doradcy:

 • pierwszy kontakt z klientem: informacje na temat działania i sposobu funkcjonowania placówki poradniczej

19.30 – Kolacja

Dzień II - Czwartek:

8.30 – 14.00

Metodologia pracy doradcy (c.d.):

 • diagnoza problemu: techniki rozmowy,  zadawanie pytań, rozpoznanie problemu i oczekiwań klienta, określanie problemu
 • udzielanie porad: poszukiwanie rozwiązań, wybór rozwiązania wspólnie z klientem, przedstawienie możliwych rozwiązań, gdzie należy szukać informacji, aktualizacja stanu prawnego i zasobów wiedzy na bieżąco
 • zakończenie porady – dokumentacja, prowadzenie bazy danych, zbieranie informacji o prowadzonych sprawach
 • bezpieczeństwo pracy doradczej (fizycznej, psychicznej i prawnej), trudne sytuacje z klientem

Kontrola jakości udzielanych porad

Indywidualny plan samodoskonalenia

Podsumowanie, zakończenie

14.00 – Obiad

 

Jak się zgłosić?

 1. W przypadku CHĘCI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DLA STUDENTÓW KLINIK PRAWA, PRAWNIKÓW PRAKTYKÓW I ORGANIZATORÓW PLACÓWEK PORADNICZYCH, wypełniony formularz zgłoszeniowy, deklarację oraz oświadczenie (plik do pobrania) należy wysłać w wersji elektronicznej (rekrutacja jest ciągła) na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty zostaną podpisane przez uczestników/czki w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela Asystent projektu – Anna Włodarczyk tel.: 530 287 305,
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.
 1. W przypadku CHĘCI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH DLA DORADCÓW, wypełniony formularz zgłoszeniowy, deklarację oraz oświadczenie (pliki do pobrania) należy wysłać w wersji elektronicznej (rekrutacja jest ciągła) na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty zostaną podpisane przez uczestników/czki w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu – Barbara Przybylska, tel.: 22 400 9687, 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 15.00.


 
Zapraszamy serdecznie,
Zespół Projektu

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Obecne podaż i popyt w obszarze usług PPiO są dość ograniczone. Niewielkie zainteresowanie poradnictwem wynika przede wszystkim z niskiego poziomu świadomości prawnej Polaków oraz z niewielkiej oferty bezpłatnych usług poradniczych. Z badania ewidentnie wynika, że w dziedzinie poradnictwa to podaż jest czynnikiem silnie stymulującym popyt. Niewielka podaż wynika zaś przede wszystkim z ograniczonych możliwości i zasobów usługodawców, a także braku warunków prawnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających rozwojowi poradnictwa w Polsce.