Konferencje

X Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

X OKUPP odbył się w Szczecinie w dniach 17 - 19 października 2008 roku. Kolejne z cyklicznych spotkań entuzjastów ruchu klinicznego nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc sponsorów: Instytutu Spraw Publicznych ze Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, miasta Szczecin, kancelarii Niebieszczański & Mazurkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - Spółka Cywilna, Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Piątkowy poranek 17 października 2008 roku zwiastował piękny, słoneczny dzień, zapewne jeden z ostatnich tej jesieni. Dzień dla mnie, koordynatorki Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie, wyjątkowy. Tego dnia bowiem o godzinie 16:00 miała się rozpocząć X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Szczecinie.

X OKUPP odbył się w Szczecinie w dniach 17 - 19 października 2008 roku. Kolejne z cyklicznych spotkań entuzjastów ruchu klinicznego nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc sponsorów: Instytutu Spraw Publicznych ze Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, miasta Szczecin, kancelarii Niebieszczański & Mazurkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokacji - Spółka Cywilna, Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

Organizacji konferencji, zgodnie z wynikami przeprowadzonego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) konkursu, podjęli się koordynatorzy Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie: Ewa Nowicka, Martyna Bohdal oraz Mariusz Hassa przy pomocy pozostałych koordynatorów szczecińskiej kliniki: Pawła Sobczyka i Pawła Joniaka.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji nastąpiło w piątek, 17 października o godzinie 16:00 w Auli Wykładowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Zgromadzonych gości - reprezentantów uniwersyteckich poradni prawnych z całej Polski oraz członków Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie, powitał prodziekan ds. studiów niestacjonarnych dr Marek Tkaczuk. W swoich słowach, pan Dziekan podkreślił znaczenie klinik prawa zarówno w procesie kształcenia studentów studiów prawniczych, jak też udzielania pomocy prawnej osobom ubogim i podnoszenia ich świadomości prawnej.

Następnie głos zabrał opiekun koła naukowego Centrum Edukacji Prawnej - Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie, dr Robert Piszko. Nasz mentor również zaakcentował rolę poradni, jako z jednej strony kuźni młodych prawników, a z drugiej miejsca, w którym wielu ludzi upatruje swojej ostatniej szansy na uzyskanie pomocy prawnej.

Do uczestników konferencji zwrócił się również jeden ze sponsorów, mecenas Stefan Mazurkiewicz. W swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla wysokiego poziomu pomocy prawnej, świadczonej przez studentów zrzeszonych w uniwersyteckich poradniach prawnych. Dodał, że kilkakrotnie już spotkał się z opiniami prawnymi, sporządzonymi przez studentów ze szczecińskiego ośrodka i za każdym razem był mile zaskoczony ich wysoką poprawnością merytoryczną. Po zakończeniu przemówienia mec. Mazurkiewicza konferencja została oficjalnie uznana za rozpoczęta.

Piątkowe popołudnie należało do przedstawicieli studenckich poradni prawnych z całej polski. Każdy z nich zaprezentował w kilku słowach strukturę organizacyjną swojej kliniki, dane statystyczne oraz największe sukcesy. Zwieńczeniem owych wystąpień była prezentacja prezesa FUPP Filipa Czernickiego, który przedstawił dane statystyczne działalności poradni prawnych w roku akademickim 2007/08. Cieszy fakt, że Poradnie corocznie zwiększają liczbę osób, którym świadczona jest pomoc prawna. Po zakończeniu piątkowej sesji konferencyjnej, goście udali się na kolację do hotelu "FOCUS", położonego przy Wałach Chrobrego. Tam też odbywały się sobotnie i niedzielne szkolenia.

Piątkowy dzień obfitował w dyskusje, goście co chwila zaskakiwani byli innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w innych klinikach prawa w Polsce. By lepiej zgłębić tajniki pracy klinicznej i by w odpowiedniej oprawie wymienić poglądy, goście udali się na "spotkanie" integracyjne do klubu "Baila".

Sobotni poranek powitał wszystkich zdecydowanie za szybko. Już o godzinie 10 rozpoczęły się trwające do wieczora warsztaty poświęcone klinicznym metodom nauczania prawa. Prelegenci, adw. Magdalena Czernicka, dr Izabela Kraśnicka, dr Maciej Muliński i Przemysław Kubiak - trenerzy FUPP, udowodnili, że edukacja studentów w ramach poradni prawnych nie musi polegać wyłącznie na wykładach teoretyków, bez jakichkolwiek elementów interaktywnych. Okazało się, że najlepsze efekty osiągnąć można właśnie poprzez interaktywne metody nauczania, także przy zastosowaniu wydawałoby się "dziecinnych" akcesoriów - klocków. By tymi sposobami skutecznie i trwale nauczać prawa wystarczy tylko trochę kreatywności. A może wystarczy tylko chcieć zrobić coś inaczej, lepiej?

O godzinie 15 warsztaty zostały przerwane, a uczestnicy konferencji udali się na wycieczkę po Szczecinie. Wycieczka ta była dosyć nietypowa, gdyż goście poruszali się po Szczecinie... specjalnie wynajętym na tę okazję tramwajem. Dzięki temu mogliśmy pokazać gościom, często po raz pierwszy odwiedzającym Szczecin, najpiękniejsze zakątki naszego miasta - Wały Chrobrego, odrestaurowywaną "nową starówkę", "czerwony ratusz", Bramę Portową, Zamek Książąt Pomorskich czy Bramę Królewską. Po mieście, zza okien tramwaju oprowadzali gości koordynatorzy SPP w Szczecinie. Nasz kolega, hobbysta środków komunikacji miejskiej, miał nawet okazję zmienić zwrotnicę! W pamięci uczestników wycieczki na pewno pozostanie Pan Motorniczy, zarówno ze względu na ogromną wiedzę o Szczecinie, jak i poczucie humoru. Uzupełnieniem przejazdu tramwajem była piesza wycieczka do Zamku Książąt Pomorskich i na przyległą ul. Tkacką, na której znajdują się odrestaurowane, zabytkowe kamieniczki.

Po godzinie 17, pełni wrażeń i pozytywnej energii, uczestnicy konferencji przystąpili do kolejnej części warsztatów.

Głód wiedzy z czasem został wyparty przez swoją znacznie przyziemniejszą formę. Remedium na ogólną przypadłość gości była kolacja w rosyjskiej restauracji "Ładoga". Restauracji wyjątkowej nie tylko ze względu na nawiązywanie do rosyjskich tradycji, ale tez ze względu na lokalizację. Restauracja "Ładoga" mieści się bowiem... na zacumowanym na Odrze statku! Wieczór upłynął w atmosferze ożywionej dyskusji, stając się kanwą wielu interesujących pomysłów w zakresie udoskonalania działalności klinicznej. Sprzyjał również integracji "klinicystów" przybyłych na konferencję i z pewnością zaowocuje jeszcze ściślejszą współpracą pomiędzy poszczególnymi uniwersyteckimi poradniami prawnymi.

Ostatni dzień konferencji rozpoczęła dr Barbara Namysłowska - Gabrysiak, przeprowadzając warsztaty dotyczące metodologii nauczania przez koordynatora opracowywania opinii prawnych w klinice prawa. Kierowana przez Panią Doktor praca w grupach okazałą się być wspaniałą i niezwykle konstruktywną zabawą. Uczestnicy przedstawili wiele cennych pomysłów na sposób przeprowadzenia warsztatów, mających na celu nauczenie studentów sporządzania opinii prawnych. Jeden z nich został już z powodzeniem wykorzystany przez koordynatorów szczecińskiej poradni w trakcie zajęć ze studentami.

Ostatnim, podsumowującym punktem konferencji, była prowadzona przez Prezesa Filipa Czernickiego dyskusja na temat możliwości rozwoju działalności klinik prawa. Zaakcentowano obawy marginalizacji ruchu klinicznego w sytuacji przyjęcia w obecnie proponowanym kształcie ustawy o dostępie do bezpłatnej pomocy prawnej. Remedium upatrywano w przedmiotowym i podmiotowym rozszerzeniu działalności uniwersyteckich poradni prawnych. Wśród propozycji pojawiła się zmiana standardów działalności , zezwalająca klinikom na prowadzenie spraw małych przedsiębiorców, udzielania pomocy osobom wychodzącym z bezrobocia w oparciu o porozumienie z Powiatowymi Urzędami Pracy, tworzenie powiatowych ośrodków zamiejscowych. Pojawił się postulat zorganizowania cyklu szkoleń, dotyczących pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na finansowanie działalności klinik prawa. Ożywiona dyskusja trwała do godziny 14, kiedy to Prezes Czernicki podziękował przybyłym gościom i uroczyście zakończył X Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Z perspektywy uczestnika konferencji niewątpliwe zdobyłam wiele nowych umiejętności, które, mam nadzieję, z powodzeniem będę przekazywać studentom, działającym w bieżącym roku akademickim w Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie Z perspektywy organizatora był to ogromny zaszczyt móc gościć przedstawicieli klinik prawa z całej Polski, członków FUPP , ludzi z pasją i nieustającą misja, społeczników, których w naszym społeczeństwie i pokoleniu niestety coraz mniej. Dziękuję jeszcze raz za przybycie i do zobaczenia, mam nadzieje na XI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>


Martyna Bohdal
Koordynatorka SPP w Szczecinie

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj