Konferencje

IX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 18-20 kwietnia 2008 roku w Toruniu odbyła się IX Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, której organizatorem była Poradnia z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki środkom Fundacji im. Stefana Batorego wsparcia finansowego organizatorom Konferencji mogła udzielić Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie (FUPP). Jeden z najstarszych ośrodków tej nowatorskiej metody kształcenia studentów prawa w Polsce gościł niemal 50 studentów i pracowników naukowych związanych z ruchem klinicznym. Finansowego wsparcia przedsięwzięciu udzieliły także Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Władze Rektorskie UMK. Ponadto w przygotowaniach do konferencji brały udział lokalne struktury Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa - ELSA Toruń.

Inauguracyjne spotkanie miało miejsce w Audytorium im. prof. Szyszkowskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W krótkim wystąpieniu Prodziekan dr Marian Masternak podkreślił ogromną i wciąż rosnącą rolę nauczania klinicznego, zarówno dla zaangażownych studentów, jak i dla osób, dla których poradnie świadczą swe usługi. Później nastąpiła prezentacja podstawowych założeń funkcjonowania UPP w Toruniu i syntetyczne przedstawienie spraw rozwiązywanych przez UPP w Toruniu. Następnie przedstawiciele pozostałych ośrodków dokonali krótkich charakterystyk swoich poradni. Drugą część pierwszego dnia Konfernecji wypełniło wystąpienie Prezesa FUPP Filipa Czernickiego. Przedstawił on perspektywy rozwoju klinik prawa w Polsce, a w szczególności wielkie możliwości, związane z środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto Prezes zapoznał słuchaczy z najnowszymi informacjami statystycznymi z działalności poradni. Piątkowy wieczór uczestnicy konferencji spędzili na wieczorze integracyjnym w Piwnicy pod Aniołem.

Sobotnie przedpołudnie rozpoczęło spotkaniem się z panią prof. Marią Dragun-Gertner, kierownikiem UPP w Toruniu. Następnie inspirujące wystąpienie zaprezentował mgr Rafał Gołąb - stypendysta FUPP i Fundacji Kościuszkowskiej na Columbia University w Nowym Jorku, zaangażowany w prace poradni Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki bardzo przystępnej formie warsztatowej nie tylko pokazał cele jakie polskie kliniki prawa już niedługo będą mogły osiągnąć, ale też wskazał uczestnikom konferencji w jaki sposób stanąć naprzeciw wyzwaniom, które niesie ze sobą kliniczna forma kształcenia prawników. Wydaje się, że wszystkich czeka poszerzenie działalności poradni o od niedawna wdrażane programy typu: street law (studenci prawa uczą licealistów o prawie), centrum praktyk sądowych, nauka sztuki mediacji. Na pewno zbliża się też moment instytucjonalizacji klinik prawa na uniwersytatach, co było zasadniczym tematem spotkania "Katedra Klinicznego Nauczania Prawa - korzyści i wyzwania". Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji udali się na toruńską starówkę. Po wąskich, brukowanych ulicach, pomiędzy gotyckimi kamienicami oprowadzali nas barwnie opowiadający średniowiczne legendy przewodnicy.

Ostatni tego dnia panel poprowadzony został przez adw. Filipa Wejmana i dotyczył on zasad przygotowywania opinii prawnych w skomplikowanych sprawach. Okazało się, że temat sztuki posługiwania się językiem prawniczym w sporządzaniu porad wzbudził wiele emocji. Oprócz uwag dotyczących techniki redakcyjnej, prowadzący spotkanie przedstawił przykłady błędów, których nierzadko uniknąć jest bardzo trudno.

Niedzielne warsztaty poświęcone były psychologicznym aspektom pracy w poradni. Poprowadziły je trenerki FUPP: adw. Magdalena Czernicka i dr Izabela Kraśnicka z Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie z Klientem - zupełnie obcą osobą, która przychodzi na studencki dyżur, aby opowiedzieć o swoich problemach i szukać pomocy to bardzo często poważne wyzwanie dla młodych prawników. Forma szkolenia była nie tylko bardzo atrakcyjna i żywa, ale także pokazująca jak duże znaczenie dla późniejszej pracy nad sprawą ma właściwy sposób rozmowy z klientami poradni. Prowadzące zajęcia sprowokowały uczestników zarówno do współpracy w rozwiązywaniu problemów, jak i do przećwiczenia umiejętności osiągania kompromisu w grupie.

Na zakończenie konferencji Prezes FUPP Filip Czernicki pożegnał uczestników i zapowiedział rozpoczęcie przygotowań do kolejnej, dziesiątej konferencji, która odbędzie się jesienią.

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Dr Tomasz Oczkowski
Opiekun Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj