Konferencje

VIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna - pracownia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, zorganizowała VIII Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tematem przewodnim konferencji, ze względu na fakt 10-letniego okresu istnienia polskich Studenckich Poradni Prawnych, był "nowy kierunek klinicznego nauczania prawa w Polsce - Centrum Praktyk Sądowych i Klinika Mediacji". Gośćmi spotkania byli zarówno opiekunowie jak i studenci z większości polskich klinik prawa. W związku ze zorganizowaną przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Public Interest Law Institute wizytą studyjną, poza uczestnikami z Polski, mieliśmy okazję gościć przedstawicieli klinik prawa z Armenii, Gruzji, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy a także przyjaciół z kliniki prawa działającej przy Uniwersytecie w Olomoucu w Czechach. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu FUPP oraz Dziekana Wydziału Prawa UwB - prof. zw. dr hab. Leonarda Etela. Patronat medialny nad nią objęła Edukacja Prawnicza.

19 - 21 października, 2007 r. Białystok

Studencka Poradnia Prawna - pracownia przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, zorganizowała VIII Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tematem przewodnim konferencji, ze względu na fakt 10-letniego okresu istnienia polskich Studenckich Poradni Prawnych, był "nowy kierunek klinicznego nauczania prawa w Polsce - Centrum Praktyk Sądowych i Klinika Mediacji". Gośćmi spotkania byli zarówno opiekunowie jak i studenci z większości polskich klinik prawa. W związku ze zorganizowaną przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Public Interest Law Institute wizytą studyjną, poza uczestnikami z Polski, mieliśmy okazję gościć przedstawicieli klinik prawa z Armenii, Gruzji, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy a także przyjaciół z kliniki prawa działającej przy Uniwersytecie w Olomoucu w Czechach. Właśnie ze względu na fakt obecności gości z zagranicy, językiem VIII OKUPP był język angielski. Warsztaty zorganizowane w ramach białostockiej Konferencji i związane tematycznie z dalszym rozwojem klinicznego nauczania prawa w Polsce, zostały poprowadzone przez wybitnych klinicystów - profesorów z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku - prof. Carol Liebman, prof. Barbarę Schatz, prof. Philipa Genty oraz Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku - sędziego Tomasza Kałużnego - twórcę pierwszego w Polsce Centrum Praktyk Sądowych (CPS).

  

Konferencja rozpoczęła się mroźnym, piątkowym popołudniem - 19 października 2007 roku o godz. 15.00, a otworzył ją - w imieniu Dziekana Wydziału Prawa UwB - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - dr Mariusz Popławski, który przywitał wszystkich przybyłych gości oraz przedstawił istotę klinicznego nauczania prawa w Polsce, a także rolę i miejsce białostockiej Studenckiej Poradni Prawnej w historii polskiego ruchu klinicznego. Następnie wszystkich zebranych przywitała i podziękowała za przybycie, Kierownik SPP działającej przy Wydziale Prawa UwB - Marta Janina Skrodzka, po niej zaś Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) - Filip Czernicki. Następnie przedstawiciele poradni prawnych przybyłych na konferencję, krótko zaprezentowali swoje poradnie, po czym Filip Czernicki przedstawił raport FUPP dotyczący działalności zarówno poradni prawnych w Polsce za rok akademicki 2006/2007, jak również działalność FUPP. Po tak oficjalnym otwarciu, nastąpiła część nieoficjalna - integracyjny wyjazd szlakiem tatarskim w okolice Białegostoku - do Supraśla, Krynek i Kruszynian, gdzie ok. godz. 20.00 biesiadowaliśmy po tatarsku. Pomimo "egipskich ciemności" i bardzo mroźnej pogody "tatarska wyprawa" okazała się interesująca i pomogła nam zintegrować się przed kolejnym długim dniem szkoleń.

Drugi - najbardziej intensywny dzień konferencji przypadł na sobotę 20 października, a rozpoczął się od łączonej sesji, podczas której profesorowie z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku omówili: ideę klinicznego nauczania w Stanach Zjednoczonych (prof. Barbara Schatz), system symulacji rozpraw sądowych istniejący w amerykańskich szkołach prawa (prof. Philip Genty), przyczyny dla których każda szkoła prawa powinna nauczać mediacji (prof. Carol Liebman), zaś Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku - sędzia Tomasza Kałużny, zaprezentował ideę Centrum Praktyk Sądowych. Po obiedzie uczestnicy konferencji podzieleni na trzy grupy odbywali kolejno szkolenia z zakresu: mediacji, symulacji rozpraw sądowych oraz tworzenia kliniki organizacji pozarządowych i małych przedsiębiorstw. Późnym wieczorem, po kolacji serwowanej w wydziałowym bufecie, wszyscy udali się do Hotelu Gołębiewski, gdzie po godzinie 21.00 rozpoczęła się dyskoteka. Zabawie i szaleństwom na parkiecie nie było końca i większość uczestników konferencji opuściła hotelowy klub nad ranem, tak aby jeszcze przez chwilę odpocząć przed ostatnim dniem zamykającym Konferencję.

Niedzielny ranek 21 października upłynął uczestnikom Konferencji przede wszystkim pod znakiem ostatniego szkolenia. Po nim zaś odbyła się krótka dyskusja na temat przyszłości klinicznego nauczania prawa w Polsce poprowadzona przez Filipa Czernickiego, który po godzinnych obradach zamknął oficjalnie ogólnopolskie spotkanie klinicystów.

VIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych nie mogłaby się odbyć bez finansowego wsparcia FUPP oraz Dziekana Wydziału Prawa UwB - prof. zw. dr hab. Leonarda Etela. Patronat medialny nad nią objęła Edukacja Prawnicza.

Dziękujemy wszystkim przybyłym trenerom, uczestnikom oraz zagranicznym gościom, za wysoką ocenę logistyczną oraz merytoryczną Konferencji w Białymstoku. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt, że pozostaniemy w pamięci uczestników wspomnieniem, do którego warto wracać. Wysoka ocena VIII OKUPP to również motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz klinicznego nauczania prawa w Polsce. Do szybkiego zobaczenia, mam nadzieję w Białymstoku, gdzie zawsze jesteście mile widziani!

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Marta Janina Skrodzka
Kierownik SPP przy Wydziale Prawa UwB

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj