Aktualności PPIO

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z przedstawicielami akademickiego środowiska prawniczego...

W związku z zakończeniem pierwszego etapu prac Grupy Roboczej, zajmującej się opracowaniem modelu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz rozpoczęciem etapu konsultacji wypracowanych rozwiązań z różnym środowiskami społecznymi, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych organizuje dwa spotkania konsultacyjne z przedstawicielami akademickiego środowiska prawniczego oraz osobami zaangażowanymi w rozwój klinicznego nauczania prawa w Polsce i na świecie.

Czytaj więcej: Zapraszamy na spotkania konsultacyjne z przedstawicielami akademickiego środowiska prawniczego...

Działania zmierzające do upowszechnienia idei projektu

W styczniu i lutym działania Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych skupione były na produkcji materiałów promocyjnych Projektu na rok 2013 oraz kontynuacji, rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku, pracy nad stworzeniem internetowego przewodnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie. Materiały promocyjne posłużą upowszechnieniu idei Projektu m. in. już w trakcie przygotowywanych przez Fundację na marzec konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego z pracownikami klinik prawa.

Czytaj więcej: Działania zmierzające do upowszechnienia idei projektu

Wersja beta mapy poradnictwa w fazie testów

W siedzibie Instytutu Spraw Publicznych 4.01.2013 odbyła się prezentacja pierwszej wersji mapy poradnictwa. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele ISP i FUPP wymienili uwagi i spostrzeżenia dotyczące poprawy funkcjonalności strony oraz sposobu jej aktualizacji. Zgodzono się co do tego, że mapa powinna być współtworzona przez wszystkich użytkowników. Osoby zajmujące się poradnictwem, klienci usług poradniczych oraz wszystkie osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać potrzebę dodania nowych podmiotów do istniejącej już bazy, a także ich usunięcia. Intensywnie prowadzone prace przez ISP i FUPP mają na celu uczynienie serwisu możliwie przyjaznym użytkownikom przy zapewnieniu maksimum funkcjonalności. Mapa wykorzystywać będzie, zgodnie z nowoczesnymi trendami, narzędzia google maps oraz „kafelkowy” interfejs. Przez najbliższy miesiąc trwać będą konsultacje wersji beta mapy. Po zakończeniu tego etapu mapa zostanie udostępniona wszystkim użytkowników i dalej rozwijana w oparciu o nowo pozyskane informacje.

Mapa poradnictwa prawnego

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych prowadzi obecnie prace nad przygotowaniem internetowego przewodnika po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Przewodnik będzie składał się z dwóch części: mapy Polski ilustrującej sieć podmiotów na terenie naszego kraju, świadczących bezpłatne poradnictwo prawne lub obywatelskie, wraz z podstawowym opisem oraz poradnika, w którym wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć pewne wskazówki dotyczące tego, co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu prawnego. Poradnik wzbogacony zostanie ponadto w informacje ogólne z zakresu poradnictwa: wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z poradnictwem, wskazanie genezy i przyczyn rozwoju poradnictwa, informacji o podmiotach świadczących poradnictwo i jego rodzajach. Mamy nadzieję, że przewodnik stanie się przydatnym narzędziem dla tych wszystkich, którzy mając problemy prawne, nie wiedzą gdzie i jak szukać pomocy. Przewodnik pojawi się na stronie internetowej w marcu 2013 roku.

Mechanizm świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

W listopadzie Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przygotowała trzeci z serii artykułów poruszających kwestie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Realizację tego zadania powierzono niekwestionowanemu znawcy problematyki – doktorowi Przemysławowi Mijal. Autor z powodzeniem łączy pracę naukową (adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej), nauczanie kliniczne (kierownik pracowni Klinika Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego) z aktywnym wykonywaniem zawodu rady prawnego. Ponadto, jest wykładowcą na aplikacji radcowskiej oraz notarialnej, a także autorem i współautorem 47 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

Czytaj więcej: Mechanizm świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Publikacje z zakresu poradnictwa prawnego...

Jednym z zadań postawionych przed Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych w ramach realizacji Projektu jest przygotowanie szeregu publikacji z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w każdym roku trwania Projektu. Autorkami dwóch pierwszych artykułów tematycznych w roku 2012, są Katarzyna Furman-Łajszczak oraz Liubou Krasnitskaya.

Czytaj więcej: Publikacje z zakresu poradnictwa prawnego...

Więcej artykułów…

  1. Materiały promocyjne PPIO

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Zdecydowana większość usługodawców (84%) dostosowuje zakres porady do okoliczności konkretnej sprawy, wykazuje się zatem elastycznym podejściem do okoliczności danej sprawy, wykazuje się zatem elastycznym podejściem do beneficjenta. Otrzymuje on najczęściej informacje o tym, jakie wsparcie i gdzie może uzyskać, jakie są jego prawa, a także poradę, jak powinien postąpić, aby rozwiązać swoje problemy. Większość podmiotów – o ile wymaga tego sytuacja – oferuje również pomoc w zakresie załatwiania spraw formalnych (wypełnianie i weryfikacja dokumentów, udostępnianie ich wzorów).