Aktualności PPIO

FUPP i ZBPO zapraszają na szkolenie dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego i wynikającej z niego praktyki poradniczej

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) oraz Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) zapraszają na szkolenie dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego i wynikającej z niego praktyki poradniczej. Model przedstawia systemowe podejście do organizowania i świadczenia usług poradniczych oraz zalecenia wdrożenia jego jako stałego elementu polityki państwa. Podczas szkolenia będą zaprezentowane wyniki prac zespołu składającego się z przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, INPRISu – Instytutu Prawa i Społeczeństwo, Instytutu Spraw Publicznych i Związku Biur Porad Obywatelskich, którzy przez ostatnie półtora roku realizowali projekt systemowy pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Czytaj więcej: FUPP i ZBPO zapraszają na szkolenie dotyczące modelu wsparcia poradnictwa prawnego i...

Zapraszamy do obejrzenia spotu...

Zapraszamy do udziału w szkoleniu trenerskim „T4T”

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych zaprasza przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym lub obywatelskim oraz przedstawicieli/ki klinik prawa do udziału w szkoleniu trenerskim tzw. „T4T”.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa (plik do pobrania).

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia szkoleń z zakresu organizacji punktów/miejsc poradnictwa prawnego lub obywatelskiego w oparciu o model wypracowany podczas realizacji Projektu.


Adresaci szkolenia: 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli/ki organizacji pozarządowych zajmujących się poradnictwem prawnym lub obywatelskim oraz przedstawicieli/ki klinik prawa.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w szkoleniu trenerskim „T4T”

Mapa poradnictwa już dostępna

Na spotkaniu prasowym 16.05.2013 w herbaciarni T-Bar w Warszawie odbyła się oficjalna premiera mapy poradnictwa prawnego i obywatelskiego, na której zaprezentowano najważniejsze funkcjonalności i zasady korzystania z nowego serwisu. Internetowa mapa poradnictwo prawnego i obywatelskiego powstała jako użyteczna wyszukiwarka pomocy prawnej i korzysta z zebranej dotychczas wiedzy o podmiotach udzielających takiej pomocy w Polsce. W aplikacji umieszczonych zostało ponad 5000 podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz opisem zakresu działania, z których mogą skorzystać wszystkie osoby poszukające bezpłatnej pomocy prawnej. Dzięki mapie dowiemy się też więcej na temat rodzajów instytucji, które świadczą w Polsce poradnictwo i specyfiki ich funkcjonowania.

Czytaj więcej: Mapa poradnictwa już dostępna

Drugie konsultacje modelu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego już za nami...

Drugie konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Klinikę Prawa funkcjonującą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, odbyły się w dniu 22 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Osobami uczestniczącymi w konsultacjach byli przede wszystkim przedstawiciele środowiska akademickiego reprezentujący Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w tym zarówno opiekunowie naukowi pracujący w Klinice Prawa (pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni), doktoranci, jak również studenci będący członkami Kliniki Prawa. Zgodnie z programem spotkania, konsultacje odbyły się jednego dnia i poświęcono na nie 4 godziny. Pierwsza część, polegała na wprowadzeniu uczestników w problematykę Projektu oraz założenia konsultowanego modelu. Uczestnicy konsultacji otrzymali także, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, wydruk dwóch prezentacji, w oparciu o które prowadzone były konsultacje, a także opracowany przez INPRIS 81-stronicowy dokument „System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

Czytaj więcej: Drugie konsultacje modelu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego już za nami...

Pierwsze konsultacje dot. PPIO w ramach XIX OKUPP...

Pierwsze konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, odbyły się w ramach XIX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, w dniach 12-14 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Osobami uczestniczącymi w konsultacjach byli przedstawiciele środowiska akademickiego reprezentujący poszczególne poradnie prawne z całej Polski, w tym zarówno opiekunowie naukowi pracujący w Poradniach (pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni wydziałów prawa uniwersytetów publicznych i niepublicznych), jak również studenci będący członkami poszczególnych klinik prawa.  Zgodnie z programem Konferencji, konsultacje zostały podzielone na trzy dni i odbyły się: w piątek 12 kwietnia, sobotę 13 kwietnia oraz niedzielę 14 kwietnia 2013r. Łącznie na konsultacje poświęcono 5 godzin.

Czytaj więcej: Pierwsze konsultacje dot. PPIO w ramach XIX OKUPP...

ppio eu

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj

Czy wiesz, że...

Poradnictwo powinno być według badanych finansowane przede wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie z budżetów samorządów terytorialnych. Najczęściej wymieniana forma finansowania to konkursowe kontraktowanie usług w oparciu o standardy ich świadczenia.