Konferencje

XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 7 i 8 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20 lat funkcjonowania Kliniki Prawa UW. Ta radosna okazja była jednocześnie czasem wymiany doświadczeń i dyskusji akademickiej, poświęconej nauczaniu klinicznemu i przyszłości studenckich poradni prawnych w Polsce i w Europie.

Konferencje otwierał panel poświęcony Klinice Prawa UW, a zaproszenie do wystąpienia w roli prelegentów przyjęli tak znamienici goście jak: dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, adwokat Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, radca prawny Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radcowskiej w Warszawie, adwokat Jakub Jacyna z Wydawnictwa C.H. Beck oraz profesor Małgorzata Król – kierownik Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Roli moderatora podjął się doktor Filip Czernicki – Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Panel zakończył się uroczystym wręczeniem kwiatów dotychczasowej kierownik Kliniki Prawa UW – profesor Eleonorze Zielińskiej, obecnej kierownik doktor Barbarze Namysłowskiej-Gabrysiak oraz pani Elżbiecie Pawlak – która od początku istnienia Kliniki Prawa kieruje pracami sekretariatu.

XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Drugi panel poświęcony był wyzwaniom nauczania klinicznego. Podczas dyskusji panelowej głos zabrali koordynatorzy poszczególnych sekcji Kliniki Prawa UW: profesor Zbigniew Banaszczyk, profesor Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doktor Piotr Kładoczny, dr Katarzyna Syroka-Karczewska, a także opiekunowie innych studenckich poradni prawnych: dr Wojciech Górowski (UJ), mgr Paweł Klimek (Akademia Frycza-Modrzewskiego). Dyskusję panelistów i głosy z sali moderowała doktor Barbara Namysłowska-Gabrysiak.

Pierwszy dzień zakończył uroczysty bankiet i zdmuchnięcie 20 świeczek na wspaniałym okolicznościowym torcie.

W drugim dniu konferencji obrady odbywały się wyłącznie w języku angielskim. Na zaproszenie organizatorów przylecieli do Warszawy goście z Europy oraz Afryki.

Oba panele poświęcone były zagadnieniu: Network of legal clinics in Europe as a direction for 21st Century.

Dyskusja podczas pierwszego z nich skupiała się głównie wokół zagadnień przekrojowych związanych z edukacją kliniczną na świecie i potencjalnej współpracy klinicystów. Paneliści nie uciekali w swych wystąpieniach od rozważań filozoficznych związanych z istotą wyższej edukacji, zadaniami które stoją przed pedagogami oraz klinikami prawa. Panelistami byli: dr Katarzyna Julia Kowalska (Klinika Prawa UW), mgr Paweł Klimek (Akademia Frycza-Modrzewskiego), mgr Christina Mosalagae (Botswana), dr Michał Urban (Uniwersytet Karola w Pradze), dr Maxim Tomaszek (Palacky University w Ołomuńcu). Moderatorem był Tamas Barabas (reprezentujący organizację: PILnet).

XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W drugim panelu Tamas Barabas przyjął rolę uczestnika dyskusji. Dyskusję moderował pan Łukasz Bojarski, Prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa. Swoje „kliniczne”, zawodowe historie i doświadczenia przybliżyli dr Katya Belyakova (Uniwersytet w Witebsku), dr Marta Janina Skrodzka (WSA w Łomży), Ulrich Stege (Wiceprezes European Network for Clinical Legal Education), oraz prof. Andrii Galaii (prezes Stowarzyszenia Klinik Prawa na Ukrainie), który opowiedział również o przestrzeganiu standardów pracy przez kliniki na Ukrainie.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj