Konferencje

XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych W dnia 13-15 kwietnia 2018 r. odbyła się XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Jej tematem przewodnim była mediacja interdyscyplinarna. Konferencja ta była ponadto połączona z obchodami 15-lecia działalności Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach. Z tego też powodu konferencja odbyła się w Collegium Polonicum w Słubicach - wspólnej placówce badawczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Konferencję otworzyła opiekun naukowy Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach prof. Bożena Popowska. Pani Profesor w swoim wystąpieniu wskazała m.in. na aktualność przewodniego tematu konferencji. Następnie głos zabrał Prezes FUPP dr Filip Czernicki, który serdecznie powitał wszystkich gości.

Kolejnym punktem konferencji, dotyczącym głównego tematu, było wystąpienie Prof. Dr. Ulla Gläßer, LL.M. z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina dotyczące mediacji w prawie niemieckiem. Prelekcja odbyła się w języku niemieckim, zaś uczestnicy korzystali z możliwości tłumaczenia symultanicznego na język polski. Podczas swojego wystąpienia Profesor Gläßer wskazała na znaczenie mediacji w Niemczech, ramy prawne oraz strukturę postępowania mediacyjnego. Uatrakcyjnieniem wykładu były przeprowadzone ćwiczenia w grupie, podczas których uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z zadaniem przeprowadzenia mediacji.

XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dr Artura Kopki na temat mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów o charakterze transgranicznym. Dr Kopka opowiedział także o funkcjonowaniu Polsko-Niemieckiego Centrum Mediacji działającego na Collegium Polonicum. 

Ostatnim punktem pierwszego dnia konferencji był warsztat „Rola Mediatora” przeprowadzony przez dr Martę Skrodzką. Dzięki warsztatom uczestnicy konferencji poznali podstawowe zasady mediacji, jej możliwe rezultaty oraz zadania mediatora.

Wieczorem uczestnicy konferencji wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, podczas którego mogli poznać członków z innych Poradni oraz wymienić doświadczenia związane z pracą w Poradni.

W sobotę, w związku z wchodzącym 25 maja 2018 r. nowym unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, uczestnicy konferencji wzięli udział w wykładzie wprowadzający oraz ćwiczeniach praktycznych przeprowadzonych przez prelegentów z biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych- p. Urszulę Góral oraz p. Tomasza  Soczyńskiego. 

Następnie odbył się pokaz modelowych zajęć street law wraz z omówieniem, przygotowany przez studentów z Uniwersytetu Łódzkiego pod opieką merytoryczną prof. Krzysztofa Stefańskiego.

Między wykładami uczestnicy konferencji wzięli udział w rejsie statkiem po Odrze oraz zwiedzaniu Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXIX Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 27 okspp 08

W sesji popołudniowej drugiego dnia konferencji odbyło się wystąpienie mgr Pawła Klimka na temat aplikacji uniwersyteckiej. Temat ten wywołał burzliwą dyskusję wśród uczestników. Następnie odbył się warsztat umiejętności mediatora przeprowadzony przez dr. Przemysława Kubiaka, podczas którego uczestnicy mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności miękkie.

Ponadto w sobotę odbył się uroczysty bankiet z okazji 15-lecia działalności Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach. Oprócz uczestników konferencji w bankiecie wzięły udział osoby związane z Poradnią w Słubicach, które ją zakładały, wiele lat były członkami, później koordynatorami, a wreszcie członkami honorowymi i były w jej działania bardzo zaangażowane. Był to dobry moment, żeby im podziękować oraz powspominać początki działalności.

Trzeciego dnia konferencji odbyły się wykłady ekspertów poświęcone mediacji w różnych obszarach prawa. Na początek dr Katarzyna Antolak-Szymanski przedstawiła mediację w prawie cywilnym, natomiast mgr Iwona Franków-Wilczyńska omówiła problematykę mediacji w prawie rodzinnym. Następnie dr Piotr Karlik przedstawił mediację w prawie karnym. Ostatnim merytoryczny wykład, przeprowadzony przez mgr Andrzeja Szpora, dotyczył mediacji w prawie publicznym. Każdy z prelegentów wskazał na różnice i podobieństwa występujące w zakresie danego prawa.

Ostatnim punktem programu było podsumowania konferencji, której dokonał dr Filip Czernicki.

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj