Konferencje

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych W dniach 3-5 listopada 2017 r. odbyła się XXVIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Połączona  z Jubileuszem 20lecia założenia Pierwszej Poradni Prawnej w Polsce. W 1997 roku założono Poradnię Prawną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tego też powodu konferencja gościła w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z racji Jubileuszu konferencję zaszczycili udziałem goście ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Czech, Białorusi Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii.

prof. Jerzy PisulińskiKonferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jerzy Pisuliński, wieloletni koordynator Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie głos zabrała Pam deVolder Konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Krakowie. Przypomnieć bowiem należy, iż bardzo duży wkład w rozpoczęcie działalności klinicznej w Krakowie miał właśnie Konsulat Stanów Zjednoczonych. W pierwszy dzień konferencji odbył się panel w którym udział wzięli założyciele krakowskiej kliniki: prof. Leah Wortham, prof. Catherine F. Klein (obie z Catholic University of America), prof. Maria Szewczyk, prof. Fryderyk Zoll i prof. Jerzy Pisuliński. Przypomnieli oni początki nauczania Klinicznego w Polsce oraz wskazywali na możliwe ścieżki dalszego rozwoju. Prof. Fryderyk Zoll podkreślił rolę Klinik w kształtowaniu  świadomości obywatelskiej wśród studentów prawa.

 prof. Maria SzewczykZ kolei prof. Maria Szewczyk mówiła o kształtowaniu przez ten sposób nauczania wrażliwości przyszłych prawników. Podczas drugiego dnia konferencji międzynarodowi goście dzielili się swoimi doświadczeniami oraz refleksami co do rozwoju nauczania Klinicznego w ich krajach i w Europie. Pierwszy referat wygłosili dr Maxim Tomoszek z Uniwersytetu w Ołomuńcu oraz dr Michal Urban z Uniwersytetu Karola w Pradze. Podkreślali, iż po dynamicznym starcie nauczania Klinicznego w Czechach obecnie kliniki przeżywają swoją drugą młodość. Następnie głos zabrała Victoria Roper o Northumbria University. Opisywała nawiązywanie przez kliniki współpracy z przedsiębiorcami i pomoc jakiej im udzielają w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Dr Yulia Khvatsik (Uniwersytet w Mińsku), prof. Andrii O. Halai (Ukraińskie Stowarzyszenie Poradni Prawnych) oraz prof. Serhii Hrechaniuk  (Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu) przedstawili sytuację na Białorusi i Ukrainie. Z kolei prof. Jose Anon Garcia opisał rozwój nauczania klinicznego w Hiszpanii. Warte podkreślenia wydaje się, iż mimo różnic w systemach prawnych państw nauczanie Kliniczne na dobre wpisało się nauczanie na studiach prawniczych, a poradnie pełnią istotne funkcje społeczne.

W sesji popołudniowej drugiego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny pod tytułem „Co dalej z nauczeniem Klinicznym w Europie i na świecie?” Podkreślano spadek liczby spraw w polskich poradniach związanych z obowiązywaniem przepisów o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Zagraniczni goście wskazywali na konieczność pozyskiwania przez kliniki kontaktów z lokalnymi społecznościami, lokalnymi władzami celem nawiązywania współpracy i pozyskiwania klientów.

Trzeciego dnia konferencji odbyły się tradycyjnie zajęcia warsztatowe dla studentów i koordynatorów. Dr Marta Skrodzka przedstawiała i omawiała problemy związane z zachowaniem zasady poufności w pracy w klinice prawa. Podkreślić trzeba, iż każda klinika winna przestrzegać takich zasad, choć oczywiście nie są one skodyfikowane, zaś studentów nie chroni tajemnica zawodowa. Następnie Ewelina Milian (Uczelnia Łazarskiego) i Paweł Klimek (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego) przedstawiali znaczenie etyki w przygotowaniu dokumentów sądowych.

 

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj