Konferencje

XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie miał zaszczyt gościć uczestników XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w dniach 8-9 kwietnia 2017 roku. Tematem przewodnim konferencji był „Profil klienta studenckich poradni prawnych”. Konferencja zgromadziła studentów i opiekunów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Węgier. Konferencja organizowana była przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Studencką Poradnię Prawną działającą na Uniwersytecie SWPS. Bardzo serdecznie dziękujemy studentom i opiekunom studenckich poradni prawnych, prelegentom, gościom zagranicznym oraz wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji. Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie miał zaszczyt gościć uczestników XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w dniach 8-9 kwietnia 2017 roku. Tematem przewodnim konferencji był „Profil klienta studenckich poradni prawnych”. Konferencja zgromadziła studentów i opiekunów z Polski, Ukrainy, Białorusi i Węgier.

Konferencję uroczyście otworzyła Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS dr hab. prof. SWPS Teresa Gardocka, która powitała studentów i opiekunów zgromadzonych w murach Uniwersytetu SWPS. Pani Dziekan w swoim wystąpieniu wskazała, że uniwersyteckie poradnie prawne stanowią wspaniałe miejsce do nauki praktyki prawniczej dla studentów, a dla opiekunów sekcji są wyzwaniem metodycznym. Pani Dziekan wyraziła nadzieję, że konferencja będzie miejscem wymiany doświadczeń między członkami poradni z wielu ośrodków. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Witold Wołodkiewicz, który wygłosił wykład Studenckie poradnictwo prawne - sięganie do antycznych wzorów nauczania prawa i wprowadził zgromadzonych w historię pomocy prawnej w starożytnym Rzymie, podkreślając znaczenie edukacji młodych prawników poprzez rozwiązywanie kazusów i wspomaganie swoich patronów w udzielaniu porad prawnych. Kolejne wystąpienie zaprezentowało działalność studenckich poradni prawnych z perspektywy interdyscyplinarnej. Pracownicy naukowi Uniwersytetu SWPS - dr Katarzyna Antolak - Szymanski (Wydział Prawa), dr hab.prof. SWPS Mikołaj Cześnik i dr Dorota Wiszejko - Wierzbicka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych) przedstawili zgromadzonym, że studencka poradnia prawna może stanowić także platformę do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Kolejne wystąpienie wygłosił dr Tomasz Snarski (Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji), który został poświęcony metodyce sporządzania opinii prawnych z uwagi na kryterium komunikatywności.

XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Popołudnie pierwszego dnia konferencji uczestnicy spędzili na warsztatach. Studenci wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez mgr Annę Cybulko, Ombudsmana Uniwersytetu Warszawskiego, która wskazała na psychologiczne aspekty pracy z klientem w klinice prawa. W tym samym czasie opiekunowie studenckich poradni prawnych uczestniczyli w dyskusji moderowanej przez dr Olgę M. Piaskowską oraz dr Piotra F. Piesiewicza. Pierwsza część dyskusji poświęcona była badaniom jakościowym jako wyzwaniu dla kliniki, z wystąpieniem mgr Eweliny Milan (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) i stanowiła kontynuację dyskusji na temat studenckiej poradni prawnej jako platformy do badań. Kolejną część warsztatów rozpoczęło wystąpienie dr Katarzyny Furman (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego), która przedstawiła doświadczenia na temat pomocy osobom uzależnionym i zakażonym wirusem HIV w poradniach prawnych. Warsztaty dla wykładowców zakończyła dyskusja prowadzona przez dr Olgę M. Piaskowską oraz dr Piotra F. Piesiewicza dotycząca profilowania klientów studenckich poradni prawnych. Pierwszy dzień konferencji uczestnicy konferencji zakończyli na włoskim wieczorku zorganizowanym w restauracji Casa Italia.

Drugi dzień konferencji rozpoczął warsztat pracy z trudnym klientem poprowadzony przez studentów - członków sekcji cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu SWPS – Beatę Gruzę, Annę Wojdynę, Julię Ziemską i Łukasza Płocińskiego. Kolejne wystąpienie z elementami warsztatu pt. Marketing of the Services of Legal Clinics to Potential Clients” przedstawiła dr Julia Khvatsik z Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Mińsku. Następnie mgr Maria Tsypiashchuk z National University of Ostroh Academy powiedziała zgromadzonym o konkursie Client Consultation Competition, który był organizowany na Ukrainie.

XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych  XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXVII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Popołudniowe wystąpienia drugiego dnia konferencji rozpoczął mgr Paweł Klimek z Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, który na podstawie własnych doświadczeń powiedział zgromadzonym o „Profilu klienta SPP a systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego w Polsce”. Następnie studenci Uniwersytetu Opolskiego – Michał Jaśkowiec i Maciej Baic przedstawili wystąpienie „Sprawiedliwość pojęciem względnym? Więzień jako klient studenckiej kliniki prawa”, dzieląc się ze zgromadzonymi doświadczeniami w pracy z osobami osadzonymi jako klientami studenckich poradni prawnych. Ostatnie wystąpienie pt. “Chciałbym założyć start'up ... - przyszli przedsiębiorcy jako potencjalni Klienci Poradni? Przyczynek do dyskusji” przedstawili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego – Emil Koźbiał i Filip Studniczko. Konferencję podsumował Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych dr Filip Czarnecki, przedstawiając w swoim wystąpieniu działania Fundacji przez ostatnie pół roku.

Konferencja organizowana była przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS oraz Studencką Poradnię Prawną działającą na Uniwersytecie SWPS. Bardzo serdecznie dziękujemy studentom i opiekunom studenckich poradni prawnych, prelegentom, gościom zagranicznym oraz wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością za udział w konferencji.

Dominika Jakowiecka

 

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj