Co nowego?

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 20-22 października 2023 odbyła się XXXIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych „Ochrona słabszych” zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną Uczelni Łazarskiego, pod patronatem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Izby Komorniczej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W ramach tego wydarzenia odbyła się wizyta w Sądzie Najwyższym oraz Naczelnym Sądzie Administracyjnym, podczas której studenci mieli okazję zapoznać się z pracą tych instytucji oraz uczestniczyć w rozprawach.

Już w murach Uczelni Łazarskiego konferencję otworzyła swoim wystąpieniem prof. Dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), która omówiła niezwykle ważną rolę Klinik Prawa w przeciwdziałaniu przemocy seksualnej na polskich uczelniach i ich zaangażowanie w pomoc ofiarom (często w odwecie oskarżanym przez sprawców poprzez SLAPP-y, tj. strategiczne pozwy przeciwko udziałowi społecznemu).

Następnie odbyła się debata na temat jakości i wyzwań w szkoleniu przyszłych prawników, w której wzięli udział komornicy Maciej Zaks i Dawid Paleczny z Izby Komorniczej w Warszawie, dr Filip Czernicki – prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz sędzia Maciej Nawrocki. Po debacie rozpoczęły się wystąpienia studentów, podczas których poruszone zostały tematy m. in. zagrożeń i niedostatecznych uregulowań prawnych alkoholowego zespołu płodowego FAS, problemów dotykających mniejszość śląską, sytuacji osób bezdomnych w Polsce, czy praw zwierząt i kwestii nielegalnych hodowli.

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Podczas konferencji miały także miejsce warsztaty - prof. Paweł Chmielnicki i dr Przemysław Buczkowski (Uczelnia Łazarskiego) „Komplet Normatywny Prawnika jako przykład praktycznego podejścia w prawniczym nauczaniu klinicznym” oraz Dr Yuliya Khvatsik (International Business School of Jonkoping University, Szwecja) “Introduction to Mediation based on cases from the sphere of finance”.

Prof. Delaine Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) oraz Peter Gee (Uczelnia Łazarskiego) przedstawili referat “The skills student lawyers can get from participation in the Brown Mosten International Client Consultation Competition” oraz studium przypadku z przyjęcia klienta w poradni prawnej.

Konferencja zakończyła się wystąpieniem Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów RP Mateusza Kulińskiego, który przedstawił swój urząd oraz regulacje dotyczące praw i obowiązków studentów.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz polem do dyskusji nad kształtem i metodami edukacji młodych prawników w Polsce.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj