Co nowego?

XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Sprawozdanie z XXXV OKUPP na UMK w Toruniu. W dniach 22 – 23 marca 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odbyła się XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy i przy wsparciu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Referaty podczas Konferencji wygłosili przedstawiciele Poradni z UMK w Toruniu, z Uczelni Łazarskiego w Warszawie, z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

Referaty obejmowały dwie grupy zagadnień. W pierwszej części przedstawione zostały referaty na następujące tematy prawne: mediacje rozwodowe, wybrana problematyka prawa medycznego, ochrona prawnokarna zwierząt w Polsce – analiza orzecznicza i studium przypadku oraz podstawa prawna i sposoby rozwiązywania sporów na tle prawa sportowego.

XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Druga grupa poruszonych tematów omówiła doświadczenia związane z prowadzeniem Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz wniosków i postulatów o konieczności przemodelowania dotychczasowych zasad prowadzenia Poradni Prawnych.

Drugiej grupie referatów, towarzyszyła szeroka dyskusja o aktualnej kondycji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, włącznie z ocenami dotyczącymi normatywnych aspektów poszerzenia możliwości prowadzenia spraw prawnych w Poradniach. Niektóre z Poradni Prawnych, jak na przykład z Uniwersytetu Warszawskiego wskazywały na znaczenie dla Poradni wypracowania nowych schematów działania, które w skrócie należy uznać jako wzorce zewnętrznej aktywności na pozyskanie spraw prawnych.  

XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Organizatorzy przygotowali nie tylko bardzo ciekawy program ale także zadbali o świetną atmosferę podczas całej konferencji oraz bardzo smaczne wyżywienie.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj