Co nowego?

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r.W dniach 19-20 maja 2023 r. odbyła się XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?” zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną - Pracownię Wydziału Prawa UwB oraz Centrum Mediacyjne Pactum przy Wydziale Prawa UwB.

Konferencję otworzyli dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB (Prodziekan Wydziału Prawa ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju), prof. dr hab. Joanna Salachna (Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa ds. rozwoju w dydaktyce i praktyce alternatywnych metod rozwiązywania sporów), r. pr. Eliza Rurewicz (Prezes Centrum Mediacyjnego Pactum przy Wydziale Prawa UwB),  r. pr. dr Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych) oraz prof. dr hab. Andrzej Sakowicz (Kierownik Studenckiej Poradni Prawnej - Pracowni Wydziału Prawa UwB).

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r.

Następnie odbył się panel ekspercki, podczas którego swoje wystąpienia przedstawili: Bartosz Grzempowski (Starszy Specjalista w Biurze Prezesa UOKiK), dr Karol Łapiński (Nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku), Irena Opolska (Sędzia I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Białymstoku, koordynator ds. mediacji) oraz dr Tomasz Kałużny (Sędzia VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku, asystent w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Wydziału Prawa UwB).

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r.

Drugiego dnia Konferencji odbyły się dwuczęściowe warsztaty dla studentów pt. „Jak zostać mistrzem budowania kontaktu z klientem”, które poprowadził dr Przemysław Kubiak z Uniwersytetu Łódzkiego oraz cztery sesje z referatami. Podczas Konferencji zostało zaprezentowanych 31 referatów, których autorzy reprezentowali 13 ośrodków naukowych z całej Polski. Czynny udział w Konferencji wzięli opiekunowie studenckich poradni prawnych, ich członkowie, pracownicy naukowi oraz osoby pracujące w sądach i fundacjach.

XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r. XXXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Polubowne metody rozwiązywania sporów a kliniczne nauczanie prawa – wspólna przyszłość, czy trudna rzeczywistość?, Białystok 19-20 maja 2023 r.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli poszczególnych klinik prawa w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów. Co więcej, Konferencja była polem do dyskusji nad kształtem i sposobami organizacji nieodpłatnego poradnictwa prawnego przy użyciu alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj