Co nowego?

VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała VI Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja przede wszystkim była poświęcona zasadom przygotowywania i prowadzenia symulacji rozpraw sądowych, jako klinicznej metody nauczania prawa oraz pracy nad sporządzaniem opinii prawnych dla klienta, z uwzględnieniem zasadami jej konstruowania. Pomocy finansowej oraz merytorycznej udzieliła zarówno Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wspierana przez Fundusz Inicjatyw Pozarządowych, Open Society Justice Initiative, jak też Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Patronat medialny nad konferencją objęła Gazeta Poznańska.

VI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych odbyła się w Poznaniu w dniach od 20 do 22 października 2006 roku. Dla Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Poznaniu organizacja Konferencji była największym w historii działalności przedsięwzięciem. Wymagała dużego nakładu pracy oraz zaangażowania, dlatego przygotowania rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami. Przygotowując plan logistyczny oraz budżet konferencji staraliśmy się uwzględnić doświadczenie poprzednich organizatorów oraz opinie uczestników. Uzyskaliśmy pomoc finansową oraz merytoryczną zarówno ze strony Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych wspieranej przez Fundusz Inicjatyw Pozarządowych oraz Open Society Justice Initiative, jak tez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wsparcie medialne zaproponowały Gazeta Poznańska, w której już kilkakrotnie zamieszczano artykuły na temat naszej działalności.

W toku przygotowań zostaliśmy poinformowani, iż nie tylko polskie Uniwersyteckie Poradnie Prawne będą uczestniczyć w konferencji, ale że w Poznaniu będziemy gościć również przedstawicieli z Uzbekistanu, Ukrainy oraz Czech.

Dzień 20 października był podsumowaniem kilku miesięcy wytężonej pracy. Nasi piloci już od wczesnych godzin rannych witali przedstawicieli poradni z całego kraju oraz zagranicy. Wszyscy goście zostali zakwaterowani w Hotelu Rzymskim w centrum Poznania.

O godzinie 17.00 nastąpiło uroczyste powitanie gości. W imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wystąpił Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM - prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc oraz Opiekun Studenckiej Poradni Prawnej w Poznaniu - prof. dr hab. Krzysztof Knoppek. Fundację reprezentował Filip Czernicki – Prezes FUPP. Pierwsze spotkanie miało na celu prezentację doświadczeń, sukcesów i porażek Poradni w Polsce. Pierwszy dzień zakończyliśmy na wspólnej kolacji w Restauracji Panama Bar na Starym Rynku.


Drugiego dnia konferencji przedstawiciele poradni prawnych brali udział w szkoleniu na temat "Zasad przygotowania i prowadzenia symulacji rozpraw sądowych, jako klinicznej metody nauczania prawa" przygotowanego przez Łukasza Bojarskiego z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz dr Barbarę Namysłowską-Gabrysiak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyka warsztatów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy bardzo chętnie przygotowywali się do finałowej rozprawy sądowej.

Wszystkie zajęcia spotkały się z ogromnym entuzjazmem, jednak postaraliśmy się aby uczestnicy konferencji zapoznali się również z urokami naszego pięknego miasta. W ramach programu przewidzieliśmy wieczorne zwiedzanie Starego Rynku oraz innych, ciekawych i zabytkowych zakątków Poznania. Ponieważ w konferencji brali udział zagraniczni gości, specjalnie dla nich przewidzieliśmy całodzienne zwiedzanie oraz opiekę pilotów w języku rosyjskim. Całodzienny blok warsztatów zakończyliśmy kolacją w Restauracji Shark na Starym Rynku, gdzie oprócz posilenia się uczestnicy konferencji mieli okazję porozmawiać i zintegrować się.

Ostatni dzień konferencji był podsumowaniem sobotniej symulacji oraz kolejnym szkoleniem z zakresu "Pracy nad sporządzaniem opinii prawnych dla klienta, z uwzględnieniem - udziału opiekuna w pracy nad opinią oraz zasadami jej konstruowania". Zajęcia prowadzone były przez jedną z opiekunek Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego - Celinę Nowak. Ostatnim punktem programu konferencji była prezentacja rocznego sprawozdania oraz omówienie przyszłości Fundacji UPP - prowadzone przez Filipa Czernickiego, Prezesa FUPP.

Konferencja w Poznaniu została oceniona bardzo wysoko - zarówno pod względem logistycznym, jak i merytorycznym przez gości z Polski i zagranicy. Cieszymy się, iż to właśnie Poznań mógł gościć tak liczną grupę przedstawicieli z całego kraju oraz zagranicy.

Konferencja była również możliwością poznania nowych metod klinicznego nauczania prawa, wymiany doświadczeń oraz poznania fantastycznych ludzi, którzy poświęcają swój czas dla szerzenia działalności pro bono i rozwoju klinik prawa.

Dziękujemy wszystkim trenerom oraz uczestnikom VI Ogólnopolskiej Konferencji UPP w Poznaniu.

W imieniu organizatorów
Małgorzata Hołownia
Koordynator
Studenckiej Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej w Poznaniu

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj