Co nowego?

„To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”

Wiosną Fundacja otrzymała grant od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Projekt realizowany w ramach grantu polegał na organizacji dwóch wizyt dla studentów z Rosji i z Polski. Młodzież odwiedziła nawzajem swoje kraje. Wizyty przebiegały pod hasłem „To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację?”. Spotkania miały na celu zainspirowanie uczestników do spojrzenia na studia i zawód prawniczy z perspektywy społecznej i poszukania odpowiedzi na pytanie, czy nastawiona na pomoc innym praca prawnika może być pasją, która umożliwi samorealizację, będąc jednocześnie dobrym wyborem zawodowym.

Aby osiągnąć ten cel program przedsięwzięcia był złożony z warsztatów ukazujących innowacyjne metody edukacji prawnej typu: street law i program studenckich poradni prawne. Uczestnicy mieli inspirujące spotkania z praktykami uczelni kształcących prawników, z prawnikami praktykującymi pomoc prawną pro bono, z organizacją współpracującą z prawnikami w celu realizacji społecznych projektów, a także bardzo obfity program kulturalny.

cprd 2020 002

Wszystkie działania podjęte w ramach wymiany nie byłyby możliwe bez wsparcia ze strony Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, a podjęte działania z pewnością nie tylko przybliżyły wzajemnie oba kraje młodzieży ale także pozwoliły na lepsze poznanie się międzykulturowe i nawiązanie nowych przyjaźni.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu

Agenda >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj