Co nowego?

Ogłoszenie wyników XIX konkursu Prawnik Pro Bono

Ogłoszenie wyników XIX konkursu Prawnik Pro BonoLaureatką XIX konkursu Prawnik Pro Bono została Anna Matsiyeuskaya - białorusko-polska prawniczka i śpiewaczka. Kapituła pod przewodnictwem mecenasa adw. Wojciech Hermelińskiego – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku nagrodziła Panią Annę Matsiyeuskayę za działalność na rzecz mniejszości białoruskiej w Polsce i wspomaganie licznych organizacji: Fundacji Humanosh, Fundacji ByPol, Stowarzyszenia Białoruskiego Młodzieżowego Huba. Jej kandydaturę zgłosiła Pani Jana Shostak – polsko-białoruska artystka, laureatka Paszportu Polityki 2021. Kapituła przyznała także wyróżnienie ex aequo mec. Romanowi Nowosielskiemu oraz mec. Tomaszowi Wilińskiemu.

Pan Roman Nowosielski świadczył nieodpłatna pomoc byłym zesłańcom syberyjskim i repatriantom zza Buga w sprawach roszczeń za utracone mienie, wspierał i wspiera pomocą prawną rodziny ofiar zbrodni katyńskiej, a także pomagał w biurze interwencji Zarządu NSZZ Solidarność. Jego społeczna działalność na rzecz praw człowieka została wielokrotnie doceniona, Pan Mecenas otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości za wybitne zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce oraz Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski.

Kapituła nagrodziła Pana Tomasza Wilińskiego za działania na rzecz osób dyskryminowanych, wspieranie osób zatrzymanych w związku z pokojowymi protestami na ulicach polskich miast. Reprezentuje wielu Białorusinów i podejmuje wszelkie kroki prawne mające na celu zatrzymanie zbrodni popełnianych przez reżim Łukaszenki na Białorusi. jest współfundatorem Fundacji White Red i Europejskiego Instytutu Praw Człowieka, Procesualistyki i Kryminalistyki. Jego działalność została po raz kolejny doceniona przez Kapitułę Konkursu Prawnik Pro Bono. Pan Mecenas został wyróżniony w konkursie w 2020 r.

Ogłoszenie wyników XIX konkursu Prawnik Pro Bono Ogłoszenie wyników XIX konkursu Prawnik Pro Bono

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej, jubileuszowej Edycji Gali Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej w dniu 21 czerwca 2022 r. w Muzeum Polin w Warszawie.

 

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj