Co nowego?

Roczne sprawozdanie z działalności poradni 2005

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w roku akademickim 2004/2005. Szczegółowe informacje w prezentacji.

Sprawozdanie roczne z działalności studenckich poradni prawnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj