Co nowego?

Wypracowywanie wspólnych standardów dotyczących udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Dnia 18 listopada bieżącego roku odbyło sie seminarium podsumowujące projekt realizowany przez Fundacje Uniwersyteckich Poradni Prawnych: "Warto działać dobrze. Wypracowanie wspólnych standardów dotyczących prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego." Projekt realizowany był dzieki dotacji z Funduszu ProBonus przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej oraz Związku Biur Porad Obywatelskich.

Głównym celem programu było opracowanie standardów, którymi kierowałyby się organizacje prowadzące poradnictwo prawne lub obywatelskie. Ponadto postanowiono, że standardy te bedą rozpowszechniane wśród możliwie jak najwiekszej liczby organizacji poradniczych oraz wśród donatorów, wspierających działania takich organizacji tak aby zachecia jak najwiekszą liczbe organizacji do ich stosowania. W konsekwencji uznano, że program bedzie skutkował podniesieniem jakości pomocy prawnej udzielanej społeczenstwu. W wyniku czterech całodniowych warsztatów, przedstawiciele grupy organizacji pozarządowych wypracowywali standardy, które następnie zostały przedstawione podczas seminarium podsumowującego projekt. W pracach nad opracowywaniem standardów brali udział przedstawiciele nastepujących organizacji: Fundacja Centrum Praw Kobiet, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Siea Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Związek Biur Porad Obywatelskich. W końcowej fazie realizacji projektu zaplanowano promocje standardów dotyczących prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Pierwszym etapem rozpowszechnienia standardów była ich prezentacja na seminarium podsumowującym realizacje projektu, w którym brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na polu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oraz sponsorów - rekrutujących sie zarówno spośród organizacji pozarządowych (fundacje), jak również instytucji publicznych udzielających wsparcia tego typu działaniom (urzedy rządowe i samorządowe). Standardy zostały opublikowane w formie małych broszur i rozesłane do organizacji poradniczych oraz zostaną udostępnione na stronach internetowych organizacji realizujących projekt.

Pełen tekst wypracowanych standardów do ściągniecia tutaj. >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj