Co nowego?

Półroczne sprawozdanie z działalności poradni 2007

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podsumowała działalność polskich poradni w pieszym półroczu roku akademickiego 2006/2007. W ubiegłym roku poradnie rozpatrzyły 4 689 spraw. W poradniach pracowało 1 326 studentów (rok wcześniej 1279) i 171 pracowników dydaktycznych (rok wcześniej 179). Statystycznie jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 8 studentami, zaś na jednego studenta przypadały średnio 4 sprawy.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj