Konferencje

XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 21–23  marca 2014 r. odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Po raz pierwszy w historii, ta cykliczna konferencja, zorganizowana została właśnie w Opolu.  Konferencję otworzyli: Rektor ds. kształcenia i studentów UO prof. dr hab. Marek Masnyk, Prodziekan WPiA ds. Nauki i Badań dr Ewa Kozerska oraz założyciel i Patron Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa” przy WPiA UO prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko.

W piątkowe popołudnie w auli Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyło się uroczyste otwarcie XXI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Po raz pierwszy w historii, ta cykliczna konferencja, zorganizowana została właśnie w Opolu. Konferencję otworzyli: Rektor ds. kształcenia i studentów UO prof. dr hab. Marek Masnyk, Prodziekan ds. Nauki i Badań dr Ewa Kozerska oraz założyciel i Patron Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej „Klinika Prawa” przy WPiA UO prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko. Profesor Stadniczeńko przybliżył obecnym początki istnienia studenckiego ruchu poradnianego w Opolu, a także zasadność obowiązkowych zajęć
w ramach kliniki prawa dla studentów kierunku prawo w kontekście przyświecających tej działalności celów – edukacyjnemu i społecznemu, ale także w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.

XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 21okspp02 XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Drugiego oraz trzeciego dnia konferencji zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Warsztaty z zakresu „Modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” poprowadziły dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska oraz dr Magdalena Olczyk. Prowadzące zaprezentowały uczestnikom zasady świadczenia pomocy prawnej dzieląc je na te, które dotyczą usługodawców, a także te dotyczące beneficjentów, omówiły również metody i schematy udzielania porad. Uczestnicy warsztatów mieli okazję pracować w grupach, a następnie zaprezentować na forum wypracowane rozwiązania.

XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Warsztaty dla drugiej grupy uczestników przeprowadziły Aleksandra Klich i Alina Barkowa z Uniwersytetu Szczecińskiego, dotyczyły one zasad organizacji projektów oraz fundraisingu. Warsztaty prowadzone były w sposób praktyczny, pozwalający na poznanie każdego etapu organizacji konferencji. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować na forum grupy swoje pomysły oraz rozwiązania dotyczące poruszanych w trakcie warsztatów kwestii. Po obiedzie uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie Opola wraz z przewodnikiem.
W trakcie popołudniowego bloku szkoleń, kontynuowano szkolenia.

 XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych XXI Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Trzeciego dnia prowadzące obu grup kontynuowały części warsztatowe prowadzonych przez nie szkoleń.
Ostatnim punktem konferencji było wspólne podsumowanie trzydniowego spotkania oraz wypełnienie ankiet ewaluacyjnych. Konferencję podsumował Prezes FUPP – Filip Czernicki.

21okspp11Konferencję zamknęła miła dla uczestników niespodzianka w postaci tortu. Konferencję zorganizowała Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna „Klinika Prawa” działająca przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu, Kancelarii Radców Prawnych Meissner i Partnerzy oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt: Model Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Justyna Mazurek
Organizator koferencji

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj