Konferencje

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychW dniach 17-19 kwietnia 2015 roku w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnej placówce badawczej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Słubicach oraz Europejskiego Uniwersytetu VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych.Konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie: Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Collegium Polonicum w Słubicach, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Gminy Słubice, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Kancelarii Adwokackiej Kamil Mazur-Czerniecki, Kancelarii Notarialnej Przemysławy Bac oraz Kancelarii kbz. Adwokaci w Słubicach.

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychKonferencję otworzyła opiekun Koła Naukowego Studencka Poradnia Prawa w Słubicach, pani Profesor dr hab. Bożena Popowska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani Profesor serdecznie przywitała wszystkich gości, opowiedziała o działalności Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach oraz odniosła się do tematu wiodącego konferencji, tj. mediacji. Następnie głos zajął Prezes Studenckiej Poradni Prawa przy Collegium Polonicum w Słubicach Michał Olszak, który również powitał gości i życzył wszystkim miłego pobytu. Kolejnym punktem pierwszego dnia konferencji było szkolenie pt. „ABC Mediacji” prowadzone przez pana Andrzeja Szpora - mediatora Centrum Rozwiązywania Sporów przy Uniwersytecie Warszawskim. Pan Szpor, na podstawie opracowanego przez siebie kazusu, przedstawił uczestnikom podstawowe zasady mediacji, istotę procesu mediacyjnego i możliwe jego rezultaty, a także rolę samego mediatora w toku postępowania.

Po szkoleniu z panem Szporem głos zabrał pan Filip Czernicki, Prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawa, który przywitał uczestników konferencji i przystąpił do omówienia Rocznego sprawozdania z działalności uniwersyteckich poradni prawnych w roku akademickim 2013/2014. Wystąpienie Prezesa FUPP było dobrą okazją do przedstawienia Klinik biorących udział w konferencji, przedstawienia ich sukcesów, planów i perspektyw dalszego rozwoju.

W sobotę odbyły się kolejne szkolenia. Pierwszym z nich były zajęcia przeprowadzone przez pana Jana Gero Alexandra Hannemanna, Prezesa Niemieckiego Związku Studenckich Poradni Prawa. Prelekcja odbyła się w całości w języku niemieckim, zaś uczestnicy korzystali z możliwości tłumaczenia symultanicznego na język polski. Pan Hannemann opowiedział o mediacji w Niemczech, wykazując tym samym różnice do modelu mediacji obowiązującej w Polsce. W toku wykładu okazało się, że podstawową różnicą było to, że w Polsce ugoda między stronami podlega zatwierdzeniu przez sąd, natomiast w Niemczech ugoda sama w sobie jest źródłem roszczeń, bez konieczności ingerencji sądu. Wywołało to burzliwą dyskusję między uczestnikami konferencji.
Po krótkiej przerwie uczestnicy udali się na zajęcia warsztatowe w dwóch grupach. Jedna z nich wzięła udział w szkoleniu pt. „Jak mediatorzy pracują ze stronami konfliktu – kilka trików dla laików” przygotowanego przez pana Szpora, a druga miała możliwość uczestnictwa w zajęciach pt. „Mediacji w postępowaniu karnym”, które zostały przeprowadzone przez Sędziego Sądu Rejonowego w Słubicach i członka honorowego Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach Pana Jarosława Dudzicza.

Po kilku godzinach spędzonych na części merytorycznej nadszedł czas na odpoczynek. Uczestnicy wzięli udział w rejsie statkiem po Odrze oraz w zwiedzaniu miast przygranicznych, Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą.

Po wypoczynku odbyło się ostatnie tego dnia szkolenie pt. „Komunikacja jako element nauczania klinicznego” przeprowadzone przez pana Marcina Waszaka, doktoranta na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Pana Daniela Wyszkowskiego, konsultanta Fundacji Academia Iuris w Warszawie oraz pana Piotra Śliwińskiego, aplikanta adwokackiego związanego z Fundacją Academia Iuris w Warszawie. Równolegle pani dr Marta Skrodzka, opiekun Studenckiej Poradni Prawa w Białymstoku, przekonywała opiekunów pozostałych Klinik, dlaczego warto stworzyć klinikę mediacji.

XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni PrawnychTrzeci dzień konferencji przebiegł pod hasłem psychologii w mediacji, zajęcia poprowadził dr Przemysław Kubiak, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, trener umiejętności psychologicznych. Na szkoleniu zostały przedstawione metody komunikacji z klientem oraz sposoby poprawienia już poznanych technik. Pan Kubiak wskazał, w jakich sytuacjach dochodzi do nieporozumień między klientem a studentem oraz jakie mechanizmy żądzą takimi sytuacjami.

Konferencję zakończyły wystąpienia pana Filipa Czernickiego, koordynatora Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach adw. Kamila Mazur - Czernieckiego oraz Prezesa Studenckiej Poradni Prawa w Słubicach, którzy podsumowali XIII Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz podziękowali całemu zespołowi za organizację wydarzenia.

Patronaty honorowe nad XXIII Ogólnopolską Konferencją Uniwersyteckich Poradni Prawnych objęli: Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezydent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Wojewoda Województwa Lubuskiego oraz Marszałek Województwa Lubuskiego.

Konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie: Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Collegium Polonicum w Słubicach, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze, Gminy Słubice, Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Kancelarii Adwokackiej Kamil Mazur-Czerniecki, Kancelarii Notarialnej Przemysławy Bac oraz Kancelarii kbz. Adwokaci w Słubicach.

Patronaty medialne nad Konferencją objęli: Edukacja Prawnicza, Kwartalnik ADR Arbitraż i Mediacja, TVP Gorzów Wielkopolski, Radio Zachód, Słubice24.pl oraz hts slubice.pl.

Natalia Chorab i Aleksandra Skibin

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj