Konferencje

XIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni PrawnychW dniach 22-23 listopada 2010r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, poświęcona tematyce pisania opinii prawnych i pism procesowych, jak również ochronie danych osobowych i współpracy klinik z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Stanowiła ona kolejne z serii spotkań poświęconych klinikom prawa. W konferencji uczestniczyli opiekunowie i studenci związani z pracą w poradniach w Polsce i Czechach.


22-23 listopada 2010r., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Konferencja rozpoczęła się dnia 22 listopada 2010r. o godz. 16:00. W imieniu Rektora Krakowskiej Akademii prof. dr hab. Jerzego Malca uczestników powitał Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji - dr Marcin Sala-Szczypiński. Zwrócił on uwagę na to, jak niezwykle ważna w życiu młodego prawnika jest nauka poprzez praktykę, którą to zapewnia działalność w klinikach prawa.

Następnie uczestników kolejno przywitali: Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji - doc. dr Helena Franaszek - Opiekun Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii, oraz Filip Czernicki - Prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Po części oficjalnej przyszła kolej na część merytoryczną, którą zapoczątkowała prezentacja sprawozdania z rocznej działalności sieci klinik prawa i omówienie planów FUPP, zaprezentowane przez Prezesa FUPP, Filipa Czernickiego. W prezentacji tej została pokrótce omówiona działalność każdej kliniki prawa, statystyki, dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy oraz informacje dotyczące zarówno ilości studentów, jak i opiekunów pracujących w poradniach.

Następnie głos zabrała Pani Urszula Góral - Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, która w zastępstwie za Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - dra Wojciecha Wiewiórowskiego (który niestety nie mógł zaszczycić nas swoją obecnością, z przyczyn od niego niezależnych). W skrócie przedstawiła ona tematykę związaną z ochroną danych osobowych, wskazała zagadnienia, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę w studenckich poradniach prawnych oraz przestawiła możliwe sposoby współpracy klinik z GIODO.

Po owocnej dyskusji na temat współpracy z GIODO, głos zabrał po raz kolejny Prezes FUPP, Filip Czernicki, który poprowadził dyskusję nt. przyszłości klinik prawa w kontekście źródeł ich finansowania. Było to ostatnie wystąpienie pierwszego dnia konferencji.

Po kolacji, goście (nie zważając na złe warunki pogodowe) udali się na imprezę integracyjną do klubu Boom Bar Rush Music Club, który mieści się na Rynku Głównym.

XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych XIV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Drugi dzień konferencji poświęcony został szkoleniom z zakresu pisania opinii prawnych i pism procesowych. Odbyły się one w dwóch grupach prowadzonych przez: Romana Biedę, rzecznika patentowego oraz aplikanta radcowskiego w kancelarii Maruta i wspólnicy Sp.J i dra Marcina Spyrę z Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego, WPiA UJ. Uczestnikom została przybliżona tematyka sporządzania opinii prawnych oraz systematyka pracy w kancelarii nad opinią. Przekazane zostały cenne uwagi i wskazówki jak dobierać zespół do napisania opinii, jak wyznaczać czas potrzebny do sporządzenia opinii, na co zwracać uwagę podczas rozmowy z klientem. W drugiej części szkolenia uczestnicy pod okiem prowadzących rozwiązywali kazusy związane z tematyką sporządzania opinii prawnych.

Po obiedzie uczestnicy zgromadzili się aby odbyć ostatnią już dyskusję o koncepcji książki "Opinie prawne. Metodyka i metodologia", którą poprowadziła dr Marlena Pecyna z Katedry Prawa Cywilnego WPiA UJ, Uniwersytecka Poradnia Prawna UJ. Dyskusja ta była bardzo ożywiona, gdyż niewątpliwie zachodzi potrzeba powstania publikacji o takiej tematyce, ale uczestnicy mieli odmienne koncepcje co do konkretnych zagadnień, które powinna ona zawierać.

Na zakończenie Opiekun Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii doc. dr Helena Franaszek serdecznie podziękowała uczestnikom konferencji za przybycie. Prezes FUPP, Filip Czernicki przyłączył się do tych podziękowań oraz zaprosił uczestników na następną konferencję.
Konferencję zorganizowała Studencka Poradnia Prawna Krakowskiej Akademii oraz Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Patronat nad konferencją objęły: Władze Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Krakowska Telewizja Internetowa KTVI.

 

Sebastian Wnuk

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj