Konferencje

VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

Studencka Poradnia Prawna przy Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego przy współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych zorganizowała VII Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Konferencja była poświęcona zasadom przygotowywania opinii prawnych, mediacji jako klinicznej metodzie nauczania prawa oraz dyskusji nad rozwojem programu Street Law. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Patronat medialny nad konferencją objęła Edukacja Prawna.


W dniach 30 marca - 1 kwietnia 2007 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
. Brali w niej udział studenci i opiekunowie ze wszystkich Klinik Prawa działających na terenie Polski a gospodarzem była Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Oficjalnego otwarcia i przywitania gości dokonała J.M. Rektor Teresa Gardocka wraz z Prezesem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Filipem Czernickim. Jako pierwszy wystąpił profesor Andrzej Kamiński, który opowiedział o Georgetown University - miejscu, w którym narodziła się idea ruchu klinicznego i powstała pierwsza Poradnia Prawna. Zaraz po nim pani doktor Irena Kleniewska - Opiekun Studenckiej Poradni Prawnej WSHiP, zreferowała dotychczasową działalność SPP na Łazarskim. Po inauguracji wszyscy udali się na wspólną kolację do Folk Gospody, gdzie podczas zabawy cudnie przygrywał nam zespół.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się o godz. 10.00 od zajęć prowadzonych przez doktora Michała Królikowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i adw. Filipa Wejmana z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem ich prezentacji były zasady przygotowywania opinii prawnych. Był to bardzo ciekawy i przydatny wykład - takie opinie można było usłyszeć po ich wystąpieniu. Następnie Pani Marta Kuklo z Uniwersytetu Białostockiego przedstawiła zasady zastosowania technik mediacyjnych w nauczaniu klinicznym, tym samym wywołując żywą dyskusję na temat powstania poradni mediacyjnych na uczelniach wyższych. Chwilę po godz. 18.00 udaliśmy się do hotelu, by zdążyć na 20.00 na kolacje w Zachcianku.

Ostatniego dnia konferencji, dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opowiadał o rozwiązywaniu spraw precedensowych, sposobie ich wyszukiwania i powodach, dla których Studenckie Poradnie Prawne powinny się nimi zajmować.

warszawa6

Po przerwie, studenci Wyższej Szkoły Handlu i Prawa (Jan Mydłowski, Tomasz Szlązak i Marta Pacuszka) zademonstrowali jak wyglądają warsztaty prowadzone w ramach programu Street Law, czyli programu mającego na celu kształtowanie świadomości prawnej wśród młodzieży licealnej.

Wystąpienie było wstępem do ciekawej dyskusji prowadzonej przez Panią dr Monikę Płatek na temat przyszłości tego programu w Polsce, jak i sposobach jego realizacji. Wspomnieć należy, iż pani doktor jest twórczynią tego programu na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 Po debacie, głos zabrał Prezes Fundacji omawiając metody finansowania SPP, przedstawiając cele do zrealizowania w najbliższym czasie oraz żegnając i dziękując uczestnikom i organizatorom Konferencji.

Katarzyna Olechnowicz

Zobacz podsumowanie ankiet ewaluacyjnych (PDF). >>>

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj