Czasopismo Klinika

Klinika nr: 16 (20)/2014

"Klinika" nr: 16 (20)/2014
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 4,49 MB).

KLINIKA CZASOPISMO FUNDACJI UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH Nr 16 (20)/2014

  • JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA
Pozycja prawna studenta kliniki prawa w ramach postępowania sądowego
w sprawach cywilnych. Wybrane zagadnienia. Część I
  • KATARZYNA FURMAN-ŁAJSZCZAK
Edukacja kliniczna we Włoszech na przykładzie działania kliniki prawa
na Università degli Studi Roma Tre w Rzymie
  • IZABELA LACH
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletnich dzieci
  • MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA
Instytucja tajemnicy w polskiej procedurze karnej, cywilnej i administracyjnej
  • MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA
Zakres poufności i podstawowe obowiązki procesowe podmiotu
udzielającego bezpłatnej porady prawnej i obywatelskiej
  • MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA
Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna podmiotu udzielającego porady
prawnej i obywatelskiej za naruszenie poufności w relacji z klientem
  • MAŁGORZATA WYSOCZYŃSKA
Problematyka poufności w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego
na przykładzie klinik prawa a dostęp do informacji publicznej

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj