Czasopismo Klinika

Klinika nr: 15 (19)/2013

"Klinika" nr: 15 (19)/2013
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 5.83 MB).

 

 • ANNA PAWLAK
  Umiejętności prawnicze nabywane w klinikach prawa
 • IVO KUCHARCZUK, JACEK ZĘBALA
  Wybrane zagadnienia z zakresu problematyki zwrotu kaucji mieszkaniowej
  w przypadku długotrwałych stosunków najmu
 • PRZEMYSŁAW MIJAL
  Ustanawianie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym
  na tle praktyki orzeczniczej
 • PRZEMYSŁAW MIJAL
  Ustanawianie obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym
  na tle praktyki orzeczniczej
 • PRZEMYSŁAW MIJAL
  Ustanawianie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjny
  na tle praktyki orzeczniczej
 • PRZEMYSŁAW MIJAL
  Model pomocy prawnej z urzędu – postulaty de lege ferenda
  na tle istniejącego stanu prawnego

 Partnerem przy wydawaniu KLINIKI jest miesięcznik Edukacja Prawnicza.

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj