Czasopismo Klinika

Numery archiwalne "Kliniki"

"Klinika" nr: 14 (18)/2013
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 1.97 MB).

 

 

 • KATARZYNA CUKIERSKA, MAŁGORZATA KASPRZAK
  Sekcja redukcji szkód – nisza na rynku poradni prawnych?
  Analiza specyfiki pracy sekcji redukcji szkód
 • ANNA WRÓBLEWSKA, MICHAŁ BOGUSZEWSKI
  Konkurs na najlepszą opinię prawną jako dodatkowa forma aktywizacji członków kliniki, a także forma promocji kliniki wśród pozostałych studentów prawa niebędących członkami kliniki. Prezentacja zwycięskiej opinii
 • IVO KUCHARCZUK, JACEK ZĘBALA
  Problematyka odpowiedzialności cywilnej banku za transakcje dokonane przy użyciu karty płatniczej utraconej przez posiadacza
 • KATARZYNA OBRYCKA
  Dziecko w postępowaniu cywilnym
 • ŁUKASZ MALINOWSKI
  Prawa dziecka w postępowaniu karnym
 • KATARZYNA SYROKA-MARCZEWSKA
  Prawa dziecka jako pacjenta
  Działalność międzynarodowa Rzecznika Praw Dziecka dotycząca spraw związanych z uprowadzeniami i porwaniami dzieci opisana w Sprawozdaniu z działalności RPD w 2011 r.
 • GRZEGORZ KOSTKA
  Zjawisko porwań rodzicielskich


"Klinika" nr: 13 (17)/2012
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 1.56 MB).

 

 
 • AGNIESZKA ŚWIDEREK
  Metodyka zajęć Street Law, znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego i dobre praktyki
 • JOANNA KUŹMICKA-SULIKOWSKA
  Realizacja programu "Street Law – zakłady karne" i innych projektów w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu
 • KLAUDIA GĄSIOR, JOANNA RYCERZ, KATARZYNA WIELGOS
  Street Law po rzeszowsku
 • KATARZYNA FURMAN-ŁAJSZCZAK
  Ograniczenia pomocy świadczonej przez uniwersyteckie poradnie prawne
 • LIUBOU KRASNITSKAYA
  Europa i Azja – uczymy sięnawzajem
"Klinika" nr: 12 (16)/2012
Treść numeru dostępna w nowym oknie po kliknięciu na okładkę (w razie problemów z wyświetleniem zawartości można pobrać plik PDF 7.11 MB).

 

 
 • Małgorzata Szustek-Janowska, Jacek Kraczek - Zderzenie teorii
  z praktykąna przykładzie sprawy prowadzonej przez Uniwersytecką Studencką Poradnię Prawną przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS
 • Wojciech Dziedziak, Tomasz Mikociak - Symulacja rozprawy sądowej jako nowoczesna metoda edukacyjna na studiach prawniczych
  i jej przydatnośćdla nauczania klinicznego
 • Katarzyna Furman-Łajszczak, Yulia Kvatshik - Clinical Legal Education in Belarus and Polish support for this movement
 • Andrzej Korybski - Kształcenie kliniczne na studiach prawniczych
  (w perspektywie reformy szkolnictwa wyższego w Polsce)
 • Jacek Janowski - Kształtowanie sięspecjalizacji informatycznoprawnej
 • Klaudia Gąsior, Joanna Rycerz - Quo vadis, poradnio prawna? – wspomnienia z 6. konferencji Global Alliance for Justice Education
"Klinika" nr: 11 (15)/2011
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 19.2 MB).

 
 • Małgorzata Wysoczyńska - Zagadnienia etyki prawniczej w nauczaniu klinicznym studentów z perspektywy doświadczeń Studenckiego Punktu Informacji Prawnej "Kliniki Prawa - Kliniki Praw Dziecka" WPiA UŁ
 • Małgorzata Wysoczyńska - Sposób organizacji pracy tzw. grupy sądowej z zakresu prawa karnego z perspektywy doświadczeń Studenckiego Punktu Informacji Prawnej "Kliniki Prawa - Kliniki Praw Dziecka" WPiA UŁ
 • Magdalena Ustaborowicz - Aktywne metody nauczania w klinikach prawa
 • Magdalena Ustaborowicz - Podstawowe zagadnienia organizacji grupy studenckiej
 • Paweł Skuczyński - Praca pro bono a pomoc prawna i profesjonalizm prawniczy
 • Joanna Natalia Wróbel - Poradniana działalność pro publico bono jako asumpt w kształtowaniu świadomości prawnej młodego adepta prawa - czyli od praktykanta do aplikanta
 • Projekt Kodeksu Etyki Klinik Prawa w Polsce"Klinika" nr: 10 (14)/2011
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 1.8 MB).

 
 • Adriana Sitkowska, Artur Daniel Śledziewski - Studencka Poradnia Prawna Pracownia Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku a funkcjonowanie jej sekretariatu
 • Artur Daniel Śledziewski - Społeczny i edukacyjny wymiar Studenckiej Poradni Prawnej UwB określony na podstawie przeprowadzonych badań
 • Joanna Radwanowicz-wanczewska, Marta Janina Skrodzka - Kliniczne nauczanie prawa a nowoczesna administracja
 • Natalia Mileszyk - 60 studentów, 3 pracowników naukowych, 150 spraw rocznie, czyli klinika prawa w sosie słodko-kwaśnym
 • Paweł Klimek - Możliwość odliczenia 1% podatku dochodowego na rzecz fundacji korporacyjnych i społecznych"Klinika" nr: 9 (13)/2010
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 13 MB).

 
 • Rafał Gołąb - Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu
 • Adam Citko, Anna Drozd, Filip Kmiciewicz - Street Law jako forma edukacji prawniczej
 • Maciej Jarecki, Michał Konarski - Poradnictwo prawne w "trudnej dzielnicy" - projekt "Brochów"
 • Aleksandra Rogowska - Rola UPP w resocjalizacji skazanych - uwagi na marginesie programu Street Law
 • Paweł klimek - Symulacje rozpraw sądowych a nowoczesne metody nauczania na studiach prawniczych
 • Tomasz Gawliczek - E-klinika, czyli o możliwości wykorzystania nowych rozwiązań w pracy UPP i problemie udzielania porad ad hoc
 • Anna Koropczuk - Kształtowanie się tożsamości studenckiej wśród członków UPP"Klinika" nr: 8 (12)/2010
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 2,9 MB).

 
 • Katarzyna Furman-Łajszczak - Asystenci w poradniach prawnych
 • Karol Pachnik - Dopuszczalny zakres pomocy prawnej świadczonej w ramach UPP (klinik prawa)
 • Marta Janina Skrodzka - Zastosowanie technik audiowizualnych w klinicznym nauczaniu prawa
 • Małgorzata Pyrcak - Specyfika pracy z klientami pozbawionymi wolności
 • Katarzyna Furman-Łajszczak, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak - Zajęcia w sekcji przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć i nowa rola Kliniki Prawa UW w przeciwdziałaniu dyskryminacji na terenie uczelni
 • Justyna Buzała - Z doświadczeń zdobytych w Tajlandii"Klinika" nr: 7 (11)/2009
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 2,5 MB).

 
 • Aadam Citko, Radosław Zachwieja - Problematyka spraw trudnych i właściwego podejścia do klienta
 • Przemysław Pest - Kompetencje komunikacyjne w pracy w UPP
 • Grzegorz Pawlak - BABSEA, czyli studenckie praktyki prawnicze w Azji
 • Natalia Mileszyk, Katarzyna Trzpioła - Sekcja sądownictwa międzynarodowego
 • Jędrzej Sawerski - SPP a samorząd terytorialny - możliwości współpracy"Klinika" nr: 6 (10)/2009
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 3,5 MB).

 
 • Aleksandra Rogowska - Kryteria rekrutacji do uniwersyteckiej poradni prawnej a realizacja celu edukacyjnego w stosunku do studentów.
 • Maciej Muliński, Michał Krakowiak - Warsztaty kliniczne dotyczące problematyki opracowywania pism procesowych w łódzkiej klinice prawa.
 • Wojciech Górowski - Z doświadczeń Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli czy aparat fotograficzny może się przydać podczas przeglądania akt sprawy karnej?
 • Dominika Lapawa - Sekcja do spraw dyscyplinarnych dotyczących studentów.
 • Marcin Ungier, Katarzyna Trzpiota - "Nasza" klinika oczami dawnych członków."Klinika" nr: 5 (9)/2008
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 5,1 MB).

 
 • Michał Królikowski, Barbara Namysłowska-Gabrysiak - Metodologia opracowania opinii prawnej przez studenta z kliniki prawa
 • Jolanta Kosińska - Profil klienta Poradni a metodologia klinicznego udzielania porady prawnej
 • Tomasz Budnikowski - Redukcja szkód w klinice prawa WPIA UW
 • Katarzyna Olechnowicz - Historia klinik prawa
 • Julia Kluczyńska - Działalność pro bono polskich kancelarii nabiera rozpędu"Klinika" nr: 4 (8)/2008
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 2,1 MB).

 
 • Barbara Zapała - Metodologia pracy w sekcji
 • Justyna Teodorczyk - Zasady ustalania stanu faktycznego sprawy jako elementu warunkującego właściwe udzielenie porady - aspekty praktyczne
 • Marta Janina Skrodzka - Rola opiekuna naukowego w procesie przygotowania opinii prawnej przez studenta
 • Rafał Gołąb - Zakład klinicznego nauczania prawa - odpowiedź na wyzwania postawione uczelniom europejskim przez proces boloński
 • Izabela Kraśnicka - Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych"Klinika" nr: 3 (7)/2007
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 13,6 MB).

 
 • Przemysław Mijal, Justyna Teodorczyk - Praktyczne aspekty weryfi kacji sytuacji finansowej klientów studenckich poradni prawnych.
 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Rafał Gołąb - Forma organizacyjno-prawna studenckich poradni prawnych.
 • Marta Janina Skrodzka - Centrum Praktyk Sądowych - symulacje rozpraw sądowych wpisane na stałe w działalność studenckiej poradni prawnej.
 • Michał Królikowski, Filip Wejman - Standardy pracy nad opinią prawną w poradni prawnej."Klinika" nr: 2 (6)/2007
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 1,5 MB).

 
 • Joanna Kuźmicka, Rafał Gołąb - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckich poradni prawnych.
 • Sebastian Krajewski - Public relations w uniwersyteckiej poradni prawnej - budowa wizerunku.
 • Aleksandra Ignaciuk - Działalność kliniczna a potrzeba szkoleń w zakresie udzielania pomocyprawnej przez studenta.
 • Przemysław Rajchel - Poradnie prawne w małych miejscowościach.
 • Magdalena Ustaborowicz - Klinika praw dziecka: metody pracy, napotkane problemy.
 • Marta Janina Kuklo - Klinika mediacji - dlaczego warto stworzyć i włączyć mediację w strukturę klinicznego nauczania prawa w Polsce.
 • Zofia Zawadzka - Projekt ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej osobom fizycznym - rozważań ciąg dalszy."Klinika" nr: 1 (5)/2006
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 1,1 MB).

nothumb
 • Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Anna Zientara - Metodologia nauczania klinicznego w sekcji Dyskryminacji ze względu na płeć
 • Joanna Kośmider - Studencka Poradnia Prawa Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Urszula Kalata-Gryko, Marta Kuklo - Symulacja rozprawy sądowej jako źródło praktyki studentów w klinikach
 • Olga Gardulska - Pełnienie funkcji kuratorów przez studentów klinik jako istotny element kształcenia klinicznego
 • Jolanta Kosińska - Wolontariuszem być, czyli o pracy studentów prawa w punkcie pomocy ofiarom przestępstw
 • Bartosz Legutko - Studenci uniwersyteckich poradni prawnych w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 30 sierpnia 2005 r.
 • Przemysław Mijał - Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym - ocena projektu ustawy"Klinika" nr: 4 (1)/2004
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 8,6 MB).

Spis treści:
 • Filip Czernicki - Podróż studyjna do Republiki Południowej Afryki
 • Magdalena Cholewa-Klimek - Klient Poradni jako strona postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Georgy Ihnath - Studencka poradnia prawna na Miszkolckim Uniwersytecie w relacji studentów
 • Catherine Klein - Sprawa Teresy O'Brien: symulacja przeznaczona dla poradni prawnych zajmujących się przemocą w rodzinie"Klinika" nr: 2 (3)/2000
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 12 MB).

 • Agnieszka Barczak - Dominik Tomaszewski (1974 - 2000)
 • Andrzej Światłowski - miejsce programów klinicznych typu street law ("Prawo na co dzień") w prawniczym kształceniu klinicznym w Polsce
 • Paweł Motyl - Dopuszczalność reklamy usług prawniczych
 • Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz - Wynagrodzenie adwokackie. Ocena sposobu obliczania i wysokości honorariów adwokackich oraz ich kontrola sądowa
 • Katarzyna Klehr - Wybrane aspekty składania skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Komitetu Praw Człowieka ONZ
 • Monika Zacny - Tymczasowa ochrona uchodźców w Europie
 • Magdalena Olczyk - Postępowanie odwoławcze uproszczone
 • Agnieszka Grzywacz - Kolejność i przesłanki powołania ojczyma do alimentacji pasierba
 • Dominika Rogoń - Skuteczność zobowiązujących czynności zarządu nieruchomością wspólną według Kodeksu cywilnego na przykłądzie umowy najmu"Klinika" nr: 1 (2)/2000
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 16 MB).

Spis treści:
 • Łukasz Bojarski - Zapomniany etos prawnika
 • Anna Rachwał - Konflikt interesów
 • Piotr Szczeszek - Tajemnica zawodowa prawników - ustawa Kodeks Etyki Zawodowej, sumienie
 • Leah Wortham - Nauczanie odpowiedzialności zawodowej w studenckich poradniach prawnych na świecie
 • Halina Nieć - Strategia nadzorowania pracy uniwersyteckiej poradni prawnej działającej na rzecz uchodźców
 • Adam Kwarciak - Zezwolenia na pobyt w ustawie o cudzoziemcach
 • Dominik Tomaszewski - Rzecznik konsumentów - nowa szansa dla realizacji praw konsumentów
 • Piotr Mostowik - Na pograniczu stosunku pracy i cywilnoprawnego stosunku obligacyjnego
 • Magdalena Olczyk - Stwierdzenie zasiedzenia na rzecz osoby nieżyjącej
 • Anna Rachwał, Anna Bluszcz - Konferencja na temat klinicznej edukacji prawniczej, Warszawa-Kraków, 15-20 marca 1999 roku."Klinika" nr: 1/1999
Treść numeru dostępna po kliknięciu na okładkę (plik PDF 6,5 MB).

 • Maria Szewczyk - Idea uniwersyteckich poradni prawnych
 • Fryderyk Zoll - O "klinicznej" metodzie nauczania
 • Tomasz Martiszek - Rola "Legal Clinics" w systemie amerykańskiej edukacji prawniczej
 • Wojciech Kościołek - Prawo ubogich
 • Filip Wejman - Student poradni jako kurator
 • Dominik Tomaszewski - Sadowa kontrola czynszu regulowanego
 • Agnieszka Barczak - Przestępstwo ciągłe a prawo wykroczeń
 • Dariusz Dziubina - Niektóre aspekty spraw prowadzonych przeciwko lekarzom w postępowaniach karnym i dyscyplinarnym
 • Monika Zacny - Wybrane zagadnienia dotyczące statusu uchodźcy w polskim systemie prawnym
 • Eleonora Zielińska - Klinika Prawa - Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie

Wyszukaj